Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-04-2020

PBD-GO! crisisondersteuning voor het secundair onderwijs

Een belangrijke opdracht voor PBD-GO! tijdens de coronacrisis is het capteren van jullie vragen en noden en ermee aan de slag te gaan. Zo komt onze crisisondersteuning voor het secundair onderwijs volledig vraaggestuurd tot stand. Een overzicht.

Door de opschorting van de lessen, schakelde het so massaal over op afstandsonderwijs. We zorgden voor inspiratie bij de organisatie daarvan en even later gaven een lijst met tips om de kwaliteit verder te verfijnen.

Intussen is het nog onduidelijk met welke situatie we na de lentevakantie geconfronteerd zullen worden. Dat de lessen op school hervat kunnen worden lijkt onwaarschijnlijk. Daarom kondigde de minister al aan dat we in afstandsonderwijs met de pre-instructie van nieuwe leerinhouden zullen mogen beginnen. PBD-GO! is volop in de weer om deze richtlijn om te zetten in praktische tips die we in de komende dagen via de directeurs verspreiden. We passen ook onze richtlijnen over afstandsonderwijs aan zodra we van de overheid duidelijkheid krijgen over de situatie. Achter de schermen bereiden we ons voor op elk mogelijk scenario zodat we al in de startblokken staan wanneer dat nodig is.

Voor vakspecifieke ondersteuning, inspiratie en samenwerking kun je zoals altijd rekenen op de GO! virtuele ruimten op SmartSchool. Onze begeleiders brachten ze helemaal up-to-date om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Intussen loopt de tijdlijn voor de modernisering van het so gewoon verder. De implementatiesessies gaan waar mogelijk door vanop afstand via webinars. Na de vakantie mag je ook snel informatie verwachten over de modernisering SO in de 2de en 3de graad.