Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
27-03-2020

Kwaliteitszorg in coronatijden

Onmiddellijk na het opschorten van de lessen, staken we met zijn allen de handen uit de mouwen om onze leerlingen en cursisten op afstand te helpen leren. Om onder die moeilijke omstandigheden ook onze vertrouwde kwaliteitszorgcirkels te doen draaien, ontwikkelde PBD-GO! een overzichtelijke handleiding.


Onmiddellijk na de beslissing om de lessen vanaf maandag 16 maart 2020 te schorsen, reageerden scholen(groepen) razendsnel en werden in ijltempo plannen van aanpak opgemaakt. De bereidwilligheid en de creativiteit om de leercontinuïteit bij leerlingen en cursisten te garanderen en om zinvolle leeractiviteiten voor iedereen uit te werken was en is bijzonder groot. Tegelijk met het enthousiasme en de professionaliteit waarmee het onderwijs grondig werd aangepast, klinken naast lofbetuigingen ook hier en daar eerder kritische noten. Rekening houdend met de snelheid waarmee alles moest gebeuren, hoeft dat ook helemaal niet te verwonderen.

We kregen de voorbije dagen uit diverse hoeken terechte vragen m.b.t. het reflecteren omtrent de uitgevoerde acties, het borgen van goede praktijkvoorbeelden en het aanpassen en bijsturen van wat (nog) niet loopt zoals het gepland werd. Kortom, er is vraag naar minstens een aanzet tot een mogelijke aanpak. Met deze handleiding willen we scholen en scholengroepen op weg helpen om ook in deze tijd onze vertrouwde kwaliteitszorgcirkels te doen draaien.

We nemen de lezer mee doorheen de bestaande en gekende publicaties en maken, weliswaar niet altijd expliciet, gebruik van de vertrouwde en relevante kaders. We vertalen deze naar de huidige uitzonderlijke situatie zodat jullie, de beleidsteams (op niveau van de scholengroep, de scholengemeenschap, de school, de instelling, …), ze minstens als basis kunnen gebruiken voor de verdere planmatige, cyclische en systematische aanpak van kwaliteitszorg.

Uit de doelgerichte reflecties op lokaal niveau leert het schoolteam, maar ook het mesoniveau. Uit de reflecties op mesoniveau zal ongetwijfeld ook het centrale niveau leren. Samen kunnen we, na analyse van de reflecties, de noodzakelijke acties ondernemen om niet alleen de eigen werking te verbeteren, maar ook om het beleid te informeren en te stimuleren tot het nemen van adequate, aangepaste en onderbouwde beslissingen.

Hier vind je de handleiding voor het leerplichtonderwijs

Hier vind je de handleiding voor het volwassenenonderwijs.