Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
26-03-2020

Laptops voor onderwijs

Online onderwijs voor iedereen is alleen mogelijk als alle leerlingen thuis beschikken over een computer en internet. Helaas is dat niet bij iedereen het geval. Daar wil de minister van Onderwijs iets aan doen. En daarvoor vraagt hij onze medewerking.


​Het GO! gaat altijd voor gelijke onderwijskansen en kwaliteit voor iedereen en zet daarom met overtuiging de schouders onder dit initiatief. 

Minister van Onderwijs Ben Weyts wil laptops bezorgen aan jongeren die thuis geen computer hebben noch toegang tot internet en daardoor dreigen een leerachterstand op te lopen wanneer de schorsing van de lessen lang(er) zou aanslepen. Het gaat hierbij om leerlingen in het secundair onderwijs. Het GO! heeft ook de vraag gesteld om dit door te trekken naar leerlingen in het bao en cursisten in de CVO's maar voorlopig blijft dit initiatief beperkt tot leerlingen in het so.

Het is de bedoeling om deze jongeren een gratis laptop te bezorgen (die ze mogen houden), geschonken door een aantal bedrijven en partnerorganisaties. De minister werkt voor deze actie samen met www.digitalforyouth.be. Met de internetproviders zijn ook afspraken gemaakt i.v.m. het gratis ter beschikking stellen van wifi.

Lijst van jongeren die in aanmerking komen voor een laptop

Het kabinet van de minister vraagt om in eerste instantie namen te verzamelen van leerlingen waarvan we weten dat er in het gezin geen enkele computer in huis is. 

We vragen aan de directeurs van de secundaire scholen om voor hun school een lijst op te stellen van leerlingen die in aanmerking komen voor dit project (thuis geen toegang tot internet via PC of laptop). We gaan ervan uit dat zij het beste zicht hebben op de thuissituatie van leerlingen. Ze kunnen hiervoor ook een beroep doen op de input van leerlingenbegeleiders of clb. We vragen dat ze deze gegevens bezorgen aan de scholengroepen via de codi's. Deze kunnen erop toezien dat er een evenwichtige verdeling is en dat zeker in die scholen waar er een nood is aan deze ondersteuning de nodige gegevens worden verzameld.

Aanvraagformulier

Via dit aanvraagformulier kan je de gegevens invullen die we nodig hebben. Graag alleen volledige gegevens per school. Namen van leerlingen zijn nodig maar zullen niet aan externe organisaties worden doorgegeven. Zodra de directeur het totaal aantal leerlingen heeft ingevuld stuurt die het formulier door naar de codi van de scholengroep die alles verzamelt in één exceltabel. De scholengroep geeft vervolgens de gegevens die zij binnenkrijgt door aan communicatie@g-o.be. De scholengroep hoeft niet te wachten tot de gegevens van alle scholen binnen zijn, maar de gegevens per school moeten wel volledig zijn. Als ze al voor een deel van hun scholen de gegevens binnen hebben kunnen ze die gegevens alvast doorgeven aan GO! communicatie, maar achteraf nog 'bijbestellen' voor een school die al werd doorgegeven zal niet meer kunnen. 

Belangrijke opmerking

Specifiek voor Gent wordt op dit moment bekeken om de actie te coördineren vanuit het onderwijscentrum van de stad Gent en digipolis. Er komt wellicht ook afstemming van deze actie van Digital for Youth met de lopende actie van uitleenlaptops van de stad Gent. Morgen zal hierover worden gecommuniceerd, dus aan de scholen in Gent wordt gevraagd de gegevens al te verzamelen, maar voorlopig niet door te sturen naar ons.

Hoe zullen de laptops vervolgens worden verdeeld en welke ondersteuning is er?

Werkwijze 

  • er wordt rechtstreeks aan de scholen geleverd zodat iemand van de school (bv. een ICT-coördinator) de individuele leerlingen kan helpen bij de opstart van de laptops.
  • er wordt uitdrukkelijk gevraagd of de levering ook kan gebeuren in de paasvakantie. Men rekent daarvoor op de medewerking van de scholen
  • digital for youth geeft aan op welke dag ze kunnen leveren en vragen aan de scholen dat er die dag permanent iemand aanwezig is. Ze kunnen niet werken op dagdeel of bepaalde uren. 
  • Vervolgens organiseert de school de verdeling aan de leerlingen. Hou daarbij rekening met de gezondheidsinstructies die gelden naar aanleiding van de coronadreiging. Afstand bewaren, niet te veel leerlingen op hetzelfde moment laten komen.

Timing

  • Hou rekening met een 5-tal dagen van verwerking tussen 'bestelling' en levering. Ongeveer 2 dagen nadat de gegevens via het formulier zijn binnen binnengekomen zal de verantwoordelijke van de school telefonisch worden gecontacteerd. Reken vervolgens nog 2 tot 3 dagen vooraleer de levering zal gebeuren.
  • De laptops worden individueel verpakt, opgehaald door de transporteur en afgeleverd volgens de afspraken met de school (+/ werkdag 5)

Ondersteuning

Er is geen centrale helpdesk voorzien, maar bij de laptop zit wel een eenvoudige uitleg om op te starten. De organisatie vraagt om vanuit de school eventueel bijkomende ondersteuning te bieden om de leerlingen op weg te helpen (ICT-coördinatoren).

Vragen of bemerkingen?

Contacteer communicatie@g-o.be