Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
25-03-2020

Onderzoek naar effect van training ter preventie van pesten

Prof. Hilde Colpin en prof. Heidi Vandebosch doen onderzoek naar de effecten van een training voor leerkrachten in de preventie en aanpak van pesten. Voor het onderzoek, gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek met centen bijgebracht via acties n.a.v. rodeneuzendag, zoeken ze lagere scholen die willen meewerken.

Pesten op school komt vaak voor en kan ernstige negatieve gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid van gepeste leerlingen op korte en lange termijn. Het is dan ook belangrijk om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Leerkrachten, als de verantwoordelijke volwassenen in de klas, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. 

Aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen wordt onder leiding van prof. Hilde Colpin en prof. Heidi Vandebosch een onderzoek opgezet naar de effecten van een training voor leerkrachten in de preventie en aanpak van pesten. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, met middelen bijgebracht via acties naar aanleiding van rodeneuzendag. Voor dat onderzoek zijn ze op zoek naar lagere scholen die hieraan willen en kunnen meerwerken.

Ze zoeken meer bepaald grote lagere scholen gewoon onderwijs (minstens twee klassen van het 4e tot 6e leerjaar) voor het schooljaar 2020-2021. Die scholen zullen op basis van toeval toegewezen worden aan een van volgende groepen:

  1. een groep waarin een infosessie over antipestbeleid gegeven wordt aan het schoolteam en waarin de leerkrachten van het 4e tot 6e leerjaar drie halve dagen training zullen krijgen over de preventie en aanpak van pesten in hun klas. Voor die training kunnen de pedagogische studiedagen gebruikt worden als de school dat wenst.
  2. een groep waarin ook een infosessie over antipestbeleid wordt gegeven aan het schoolteam maar geen leerkrachttraining. Deze groep krijgt wel na afloop van de studie de materialen van de training.

Van de scholen die deelnemen aan het onderzoek wordt verwacht dat ze akkoord gaan met deze toevallige toewijzing en dat ze dus niet zelf kunnen kiezen in welke van de twee groepen ze terechtkomen. De toevallige toewijzing is conform de kwaliteitsvereisten van dit soort wetenschappelijk onderzoek en is cruciaal om de effecten van de training zuiver te kunnen nagaan. 

Alle info- en trainingssessies worden gegeven door een ervaren scholenbegeleider met ruime expertise in de aanpak van pesten. Doordat de scholen in de tweede groep ook een infosessie en de materialen krijgen na afloop van het onderzoek, krijgen zij ook heel wat input voor hun werken tegen pesten en bevorderen van verbondenheid onder leerlingen.

Leerkrachten en leerlingen van het 4e tot 6e leerjaar in beide groepen zullen voor de start van de interventies en na afloop vragenlijsten invullen, om de effecten van de training in kaart te brengen.

Schoolteams die interesse hebben en deelname willen overwegen, kunnen dat tot en met 24 april kenbaar maken bij de onderzoeker, dr. chloe.finet@kuleuven.be. Aan het onderzoek kunnen maximaal tien scholen deelnemen. Deelnemende scholen zullen door de onderzoekers nog dit schooljaar bezocht worden voor verdere informatie en overleg (indien enigszins mogelijk zal fysiek overleg plaatsvinden, anders organiseren ze Skype-overleg). Ze streven ernaar om ten laatste eind mei aan de scholen uitsluitsel te geven over deelname en de groep waaraan elke deelnemende school is toegewezen.