Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
19-03-2020

Vragen van en over Centra voor Volwassenenonderwijs

Onze FAQ op GO! pro werd uitgebreid met een stevige rubriek voor onze CVO's. Onze begeleiders ondersteunen ook de leerkrachten in het volwassenenonderwijs met het opzetten van afstandsleren. Ze zetten voor hen een forum op om materialen en expertise uit te wisselen.


We capteerden deze week heel wat vragen uit het volwassenenonderwijs. Onze begeleiders, de collega's van OOP en Ahovoks bogen zich erover en intussen vind je heel wat antwoorden in onze FAQ op GO! pro en op de website Onderwijs Vlaanderen

Daarnaast werd voor de leerkrachten ingezet op een forum met deelmogelijkheid over afstandsleren. De leerkrachten uit het volwassenenonderwijs kunnen er vragen, tips & tricks en lesmateriaal kunnen delen met elkaar. Doel is om zo laagdrempelig mogelijk te werken op het niveau van de cursist. Door bewust te kiezen voor verschillende opleidingsgroepen (NT2, vreemde talen, harde technieken, zachte technieken, AAV, ... ) voorkomen we een overload aan informatie. 

Naast de opleidingsspecifieke informatie maken we ook informatie van eerder algemene aard voor iedereen beschikbaar. De link naar het forum werd rechtstreeks verdeeld via onze bestaande lerende netwerken van directeurs, beleidsteams en coördinatoren van diverse vakgroepen.