Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
18-06-2020

Update veelgestelde vragen coronacrisis

Op GO! pro geven we een antwoord op veelgestelde vragen in het kielzog van corona die via communicatie@g-o.be tot bij ons komen. Ook vandaag, donderdag 18 juni, maakten we een update. Deze keer antwoord op de vraag of er extra werkingsbudget wordt voorzien ter compensatie van geannuleerde schooluitstappen en -reizen?


Vragen over financiële, materiële en organisaorische impact op scholen 


Wordt er extra werkingsbudget voorzien ter compensatie van geannuleerde schooluitstappen en -reizen?

Aan de schoolbesturen van het gewoon en het buitengewoon lager- en secundair onderwijs wordt voor het schooljaar 2019-2020 extra werkingsbudget toegekend als compensatie enerzijds voor ouders of betrokken personen voor geannuleerde schooluitstappen en -reizen, anderzijds voor scholen voor gederfde inkomsten uit activiteiten die niet hebben kunnen plaatsvinden of voor verminderde inkomsten.

Scholen moeten wel een vergoedingssysteem uitwerken voor kosten die ouders hebben gemaakt voor deze extra-murosactiviteiten.

Het bedrag per school wordt berekend als volgt:

  • een forfaitair bedrag per leerling in het gewoon en buitengewoon lager onderwijs van 5,16 euro.
  • een forfaitair bedrag per leerling in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs van 12,88 euro.

Voor de berekening is de volgende teldatum van toepassing: 1 februari 2020.


Een volledig overzicht van alle veelgestelde vragen vind je hier.

Meer informatie die met onderwijs en corona te maken heeft zoals draaiboeken, regelgeving en pedagogische ondersteuning vind je hier samengebracht.