Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
16-03-2020

Richtlijnen CLB’s

​Alle vaccinaties en CLB-consulten met groepen leerlingen (systematische contactmomenten) worden uitgesteld tot na de paasvakantie. Vanuit het GO! raden we eveneens aan om de kleuterconsulten met ouders uit te stellen.

De CLB's blijven open, maar werken grotendeels op basis van een permanentieregeling. We vragen leerlingen en ouders om maximaal de CLB's te contacteren via telefoon, e-mail of CLBch@t.

Het CLB blijft voor de school beschikbaar.

Overleg (zowel CLB-intern als extern, bv op de school) wordt maximaal uitgesteld. Enkel hoogdringend overleg (bv crisis of in geval van een verontrustende situatie) gaat door.

Indien vergaderingen alsnog doorgaan moeten de nodige richtlijnen rond afstand, hygiëne en ventilatie gevolgd worden. Weeg af of fysieke vergaderingen echt nodig zijn en vermijd om CLB-medewerkers (en anderen) onnodig te laten vergaderen; maak maximaal gebruik van de mogelijkheden van de IT-infrastructuur (vb. Skype).

Leerlingen en ouders kunnen, zoals steeds, ook via de alternatieve kanalen terecht bij het CLB:

·         CLBch@t: gratis, online en anoniem onthaal door CLB-medewerkers.

maandag tot en met donderdag van 17 uur tot 21 uur, op woensdag vanaf 14 uur.

·         Onderwijskiezer: informatie over het volledige studieaanbod in Vlaanderen en Brussel, online zelftesten voor interesses en studiehouding, een vraagmodule.