Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
15-03-2020

Wat met geplande nascholingen en pedagogische studiedagen?

De pedagogische begeleidingsdienst besliste reeds op donderdag 12 maart om alle professionaliseringsactiviteiten die zij ondersteunt tot aan de paasvakantie te annuleren.

​ Wie ingeschreven was voor de eerstkomende sessies werd hierover al persoonlijk verwittigd. We adviseren scholen om evidente redenen de pedagogische studiedagen die ze zelf organiseren eveneens uit te stellen.


De pedagogische begeleidingsdienst stuurde vrijdag 13 maart ook zijn dienstverlening voor de komende weken bij. 

Dat betekent dat we volgende taken tot nader order niet meer opnemen:
alle reeds geplande schoolbezoeken en -afspraken worden on hold gezet, 
nascholingen, schooloverleg, cahiercommissies en infosessies zijn afgelast. 

We richten onze ondersteuning immers nadrukkelijk op twee grote doelen:
ondersteunen van het didactisch proces van afstandsonderwijs: we focussen op digitale en mediamogelijkheden om het leren te faciliteren en de samenwerking tussen leraren. Daarbinnen zien we verschillende aspecten: inventariseren van relevante leerplandoelen, materialen ter beschikking stellen, ontwikkelwerk… Wat dat concreet betekent vind je terug op de speciaal daartoe ontwikkelde website (link toevoegen)
ondersteunen van het (crisis)beleid van scholengroepen en scholengemeenschappen: aan elke scholengroep koppelen we een schoolontwikkelaar die als een niveauoverstijgend aanspreekpunt fungeert. Dat aanspreekpunt is beschikbaar voor de ondersteuning bij beleidsaspecten en voor het capteren en beantwoorden van de vragen van de scholengroepen.