Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
13-02-2020

Gepersonaliseerd Samen Leren

Zowel nationaal als internationaal schuiven onderwijsexperts gepersonaliseerd leren naar voor als na te streven ideaal om een antwoord te bieden op een aantal uitdagingen binnen het onderwijs. Ook het GO! geeft gepersonaliseerd leren een centrale plaats in het Strategisch Plan GO! 2030. De poolstervisie luidt dan ook: het GO! wordt dé favoriete leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving. Om deze brandende ambitie waar te maken, is een sterke en gedeelde visie omtrent de invulling van gepersonaliseerd leren binnen ons net onontbeerlijk. Deze visietekst verduidelijkt daarom de invulling die gepersonaliseerd leren krijgt in een context van ‘samen leren, samen leven’.
Binnen het GO! spreken we van gepersonaliseerd samen leren. Dat betekent dat we met elke lerende, binnen een sociale context, maximaal rendement op vlak van leervermogen, leerwinst en leermotivatie nastreven. Dat verwezenlijken we met doelgerichte differentiatie en het systematisch aanleren van zelfsturende vaardigheden. We maken daarvoor gebruik van evidence-informed praktijken en een onderzoekende aanpak. Gepersonaliseerd samen leren in het GO! vindt plaats binnen de context van het curriculum en kan alleen gerealiseerd worden met de actieve betrokkenheid van zowel de lerende, de leraar als het (school)beleid.

Hier vind je de volledige tekst 'Gepersonaliseerd Samen Leren'.
Een overzichtelijke infographic vind je hier