Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
12-02-2020

Leerplannen basisopties in ontwerp ter beschikking

Vanaf nu zijn de leerplannen in ontwerp in het overzicht nieuwe leerplannen ter beschikking. Naast enkele wijzigingen in de doelen zijn een visie, bepaling doelgroep en minimale materiële vereisten inmiddels ook toegevoegd.


De leerplannen voor de basisopties werden ter advisering bij de inspectie ingediend. Eerder kon je de doelen al raadplegen.

Nu zijn ook de volledige leerplannen in ontwerp in het overzicht nieuwe leerplannen ter beschikking, waar, naast enkele wijzigingen in de doelen, ook een visie, bepaling doelgroep en minimale materiële vereisten werden toegevoegd.

Een apart leerplan voor de basisoptie opstroomoptie kan je hier raadplegen.

De leerplannen basisvorming voor de eerste graad zijn nog steeds via dit overzicht beschikbaar. Eerstdaags zullen herwerkte versies (niveau minimale materiële vereisten) ter beschikking worden gesteld.

Meer informatie over de gevolgen van de modernisering voor curriculum kan je in de toelichting voor het schooljaar 2020-2021 nog steeds nalezen.

GO! navigator

Net zoals de leerplannen voor de basisvorming eerste graad, worden de leerplannen voor de basisopties binnen GO! navigator verder geconcretiseerd. Die zullen rond de krokusvakantie beschikbaar zijn.

Met vragen over GO! navigator kan je terecht bij navigator@g-o.be. Contacteer je Smartschool-beheerder voor toegang, mocht je deze nog niet hebben verkregen.

Timing ondersteuning

De beleidsessies over de basisopties zullen plaatsvinden op de dag van het secundair onderwijs op 14 februari 2020.

Meer informatie 

Vind je op de themapagina modernisering so.

Mocht je bijkomend nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Nele Mannaert, nele.mannaert@g-o.be, 02 790 96 26.