Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
27-02-2020

Advies voor scholen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus

Het coronavirus is inmiddels ook in Europa aanwezig. Reden om nog eens te wijzen we op recente informatie van de overheid hieromtrent.

Het coronavirus blijft voor vragen en onzekerheden zorgen. België bevindt zich momenteel in fase 1 van de aanpak van epidemieën. De richtlijnen, zoals op 4 februari 2020 door de overheid verspreid, blijven op dit moment gelden voor kinderen die terugkeren uit China of een ander risicogebied.

De bevoegde instanties plannen op dit moment (27/2) geen bijsturing van de richtlijnen.

  • Kinderen die niet ziek zijn (geen symptomen vertonen van luchtweginfectie), mogen gewoon naar school. Tot 14 dagen na de terugkeer uit China moeten de ouders waakzaam zijn voor symptomen van een luchtweginfectie.
  • Kinderen die terugkeren en wél symptomen vertonen:
    • Mogen gedurende 7 dagen niet naar school als ze last hebben van hoest, koorts, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden.
    • Ouders contacteren de huisarts en vragen om een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren.

Bij specifieke medische vragen kan je contact opnemen met de dienst Infectieziektebestrijding.

Uiteraard blijven de hygiënische maatregelen om de verspreiding van het (gewone) griepvirus in te perken altijd zinvol in deze periode van het jaar.

De skioorden in Italië behoren op dit moment niet tot het risicogebied.

De collega's van POC GO! CLB blijven de situatie nauwgezet opvolgen. Zodra er andere richtlijnen komen, laten we dat onmiddellijk weten. Voor meer informatie kan je contact opnemen met je CLB.

De meest recente informatie over de uitbraak, de procedure voor ziekenhuizen en de procedure voor huisartsen vind je op de website van Sciensano

Burgers (zonder medische opleiding) met vragen hieromtrent kunnen op deze website terecht

Meer info vind je ook in deze bijdrage van Klasse