Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
27-11-2019

UGent zoekt scholen voor onderzoek over (begrijpend) lezen en spellen

In de media horen we geregeld dat het lezen, begrijpend lezen of het spellen van jongeren achteruitgaat. UGent is daarom op zoek naar klassen die willen deelnemen aan een grootschalig onderzoek.

Daarmee willen ze het technisch lezen, begrijpend lezen en de spelling van jongeren in kaart proberen brengen en proberen het verband met motivatie, zelfbeeld en positieve gevoelens t.a.v. leren te achterhalen. Dit is heel belangrijk in het proces van een goede ondersteuning van deze jongeren.

Concreet wil dat zeggen dat leerlingen collectief een aantal tests (gedurende 2 à 3 lesuren) zullen maken. Daarnaast zullen ook jongeren met dyslexie een paar aanvullende tests (gedurende 1 lesuur) maken. Het onderzoek zal zo twee tot drie lesuren in beslag nemen.

Deelname aan het onderzoek houdt geen enkel risico in voor de gezondheid van de jongere en is bovendien volledig kosteloos. Zowel ouders als school kunnen indien gewenst na afloop van de studie zicht krijgen op de algemene resultaten van het onderzoek. Om zoveel mogelijk betrouwbare informatie te verzamelen is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren (tussen 12 en 15 jaar) aan deze studie deelnemen.

Interesse? Nood aan meer informatie? Je kan jouw interesse of vragen mailen naar annemie.Desoete@UGent.be of annemie.desoete@arteveldehs.be