Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
27-11-2019

Boost je burgerschap

Geef actief burgerschap op jouw basisschool een boost met de burgerschapsbooster en de M&M Toolkit Burgerschap.

Burgerschapsbooster

De burgerschapsbooster is een online instrument met een reeks stellingen voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar die peilen naar hun opvattingen, ervaringen en gedragingen m.b.t. burgerschap.

Alle directies basisonderwijs ontvangen binnenkort een unieke link om leerlingen de booster te laten invullen. De resultaten worden anoniem verwerkt in een schoolfeedbackrapport waarmee je kan achterhalen waar de sterke en waar de te ontwikkelen punten voor het team zitten.

M&M Toolkit Burgerschap

Een ander instrument dat je los van of samen met de burgerschapsbooster kan gebruiken om actief burgerschap een boost te geven is de M&M Toolkit Burgerschap.

Deze Toolkit is eigenlijk het pedagogisch-didactisch cahier bij het domein Mens en Maatschappij van het leerplan Wereldoriëntatie.

In de 'M&M Toolkit Burgerschap' vind je volgende onderdelen:

  • concrete lessuggesties en tips voor aanpak in de klas, geordend per thema van het leerplan WO, domein 'Mens en maatschappij'
  • een kijkwijzer klasniveau en schoolniveau
  • de GO! visietekst over actief burgerschap
  • de leerplandoelen WO, domein 'Mens en maatschappij'
  • een concordantielijst voor scholen die de Burgerschapsbooster afnemen en nadien rond één of meer thema's concreet aan de slag willen
  • suggesties (stappenplan) om met de materialen van de Toolkit aan de slag te gaan

Deze Toolkit kan scholen en leerkrachten helpen bij het samen leren samenleven, bij het vormen van kritische en verantwoordelijke (wereld)burgers.

Voor meer informatie over de burgerschapsbooster of Toolkit kan je terecht bij hugo.vandenbroucke@g-o.be