Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
19-06-2019

Wereldburgerschap op muziek

Crea Thera is een vzw die met kinderen uit de 3e graad basisonderwijs een muziektheaterstuk maakt en daarvoor zang, dans, muziek en taal inzet. Niets speciaals, zeg je?

​Toch wel! Crea Thera loopt dit project met scholen die veel nieuwkomers tellen en stelt verbinding en empathie tussen autochtone kinderen en nieuwkomers centraal. Daarmee werkt het pro-actief mee aan preventie en afbouw van polarisatie en bouwt het aan een wereldburgerschap met hoop en perspectief, geheel in de lijn met ons PPGO! Geen wonder dus dat enkele GO! scholen in West-Vlaanderen hier al mee experimenteerden.

Het project kent 2 varianten en concentreert zich op De Vlucht van nieuwkomers, migranten, asielzoekers, vluchtelingen in onze schoolgemeenschap of op De Muur waarbij polarisatie plaats maakt voor oordeelvrij leren omgaan met onszelf en anderen.

Met het project De Muur of De Vlucht werkt je school ook aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, nl.

  • 3 goede gezondheid en welzijn
  • 4 kwaliteitsonderwijs
  • 10 ongelijkheid verminderen   
  • 16 vrede, veiligheid en sterke publieke diensten             

Heeft je school interesse voor een degelijk project, dan helpt volgende info jou op weg. Een traject loopt over en half of volledige schooljaar, telt 20 sessies (halve dag) en verloopt zoveel mogelijk klasdoorbrekend. Je school voorziet zelf of in de buurt een theaterzaal of polyvalente ruimte. Het toonmoment wordt het liefst ingebed in de lokale gemeenschap. Zelf moet je geen materiaal voorzien, maar er is een prijskaartje voor de begeleiding.

Je kunt Thomas en Chris van Crea Thera vinden op het web en op facebook.