Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
19-06-2019

Nieuwigheden curriculum 1 september 2019

Op 1 september gaat de modernisering van start. Graag geven we je hier nog eens een overzicht van alle veranderingen met betrekking tot het curriculum - samen met een greep uit het ondersteuningsaanbod van de PBD-GO!.

De modernisering vraagt onder andere een aanpassing van de lessentabel. Voor het schooljaar 2019-2020 worden in het eerste leerjaar van de eerste graad geen unieke lessentabellen meer aangeboden. Deze wijziging zal progressief (nl. schooljaar per schooljaar) worden ingevoerd.

De nieuwe leerplannen worden door een splinternieuwe tool, nl. de GO! Navigator ondersteund. Wat het inhoudt en waar je het kan raadplegen, kom je verder te weten.

Voor de tweede en derde graad en het tweede leerjaar van de eerste graad, worden de richtinggevende lessentabellen nog steeds aangeboden. De nieuwe lessentabellen (met link naar alle leerplannen) kan je voor het schooljaar 2019-2020 ondertussen ook terugvinden.

1. Start modernisering SO met o.a. nieuwe leerplannen eerste graad A- en B-stroom

De modernisering SO die start in september is een hele uitdaging, waar de school, directeur en leraar niet alleen voor staan.

Zo vraagt deze een aanpassing van de rol van de lessentabel waardoor er voor het schooljaar 2019-2020 in het eerste leerjaar van de eerste graad geen unieke lessentabellen meer worden aangeboden. Deze nieuwe leerplannen kunnen hier en via dit overzicht worden geraadpleegd.

Deze wijziging zal progressief (nl. schooljaar per schooljaar) worden ingevoerd. Het verder doorvoeren in het tweede leerjaar van de eerste graad zal pas volgend schooljaar gebeuren.

Meer informatie over de wijze waarop de school haar curriculum kan gaan organiseren, kan je hier op de website van het GO! terugvinden. Voor een concrete toepassing op het profiel van jouw school, kan je steeds contact opnemen met de SPOC (aanspreekpunt) van je scholengroep.

2. De GO! navigator

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs heeft de PBD-GO! samen met Smartschool een nieuwe ondersteuningstool nl. de GO! navigator ontwikkeld. 

De nieuwe eindtermen, toenemende autonomie van de school en een nog intensere samenwerking van leerkrachten voor het realiseren van het curriculum, vragen extra ondersteuning. Precies daarom werd deze tool ontwikkeld. Sinds maandag 27 mei hebben alle scholen via Smartschool toegang gekregen. In dit filmpje wordt verder uit de doeken gedaan op welke manier de GO! navigator jou van dienst kan zijn.

3. Volledige lessentabellen 2019-2020 inclusief koppeling met de leerplannen raadpleegbaar!

Het overzicht nieuwe leerplannen voor het schooljaar 2019-2020 (inclusief reden van ontwikkeling) blijft beschikbaar. Deze nieuwe leerplannen werden ondertussen door de onderwijsinspectie geadviseerd en zijn dus niet langer in ontwerpversie, maar in de definitieve vorm beschikbaar. De volledige lessentabellen 2019-2020 (inclusief koppeling met de leerplannen, aan de hand van het blauwe leerplannummer) kunnen op de website van het GO! worden geraadpleegd. Je kan er álle leerplannen bekijken, maar alleen de nieuwe leerplannen kunnen worden gedownload (via het overzicht nieuwe leerplannen).

Zoals vermeld, worden de leerplannen voor het eerste leerjaar van de eerste graad niet meer aan de hand van richtinggevende lessentabellen aangeboden. Deze leerplannen blijven wel via het document lessentabellen eerste graad beschikbaar. Op die manier worden alle leerplannen nog steeds via dezelfde weg samen aangeboden.

Aan enkele nieuwe leerplannen worden nog (kleine) wijzigingen aangebracht. Deze blijven voorlopig enkel in ontwerpversie te raadplegen (terwijl de andere in hun definitieve vorm beschikbaar zijn):

Leerplan A-stroom

Eerste graad

OO-2019-001

Leerplan B-stroom

Eerste graad

OO-2019-002

PV Praktijk /TV /Huishoudkunde/Verzorging/ Opvoedkunde/ (incl. stage)

Specifiek gedeelte Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige

BSO3(3)

OO-2019-005

PV Praktijk veiligheidstechniek PV/TV Stage veiligheidstechniek

TV Veiligheidstechniek

AV Lichamelijke opvoeding

AV Sport

TV Recht

 

Specifiek gedeelte Veiligheidsberoepen

BSO3(3)

 

OO-2019-012

AV Sport

TV Recht

PV Praktijk veiligheidstechniek PV/TV/Stage veiligheidstechniek

TV Veiligheidstechniek

Specifiek gedeelte Integrale veiligheid

Se-n-Se

OO-2019-013

Meer informatie over de lessentabellen 2019-2020 kan je in de toelichting terugvinden.

Mocht je bijkomend nog vragen of opmerkingen hebben, Neem contact op met Nele Mannaert, nele.mannaert@g-o.be, 02 790 96 26.