Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
15-05-2019

Co-teaching: dubbel zoveel leer-kracht

Recent onderzoek heeft nogmaals het belang en de meerwaarde van co-teaching aangetoond. Inzetten op co-teaching loont!

Co-teaching levert veel op voor alle onderwijspartijen: dat was de conclusie van het onderzoek over Teamteaching "Samen onderweg" van Mieke Meirsschaut en Ilse Ruys gepubliceerd door SONO (Steunpunt Onderwijsonderzoek).

Die vaststellingen klinken voor het GO! niet nieuw. In een erg recent inspirerend filmpje over co-teaching van SGR 20, zit het allemaal. Leraren vertellen openhartig waarom en hoe ze co-teaching beleven. Bekijk het hier.

Leraren willen met co-teaching leerlingen beter begeleiden en zichzelf versterken in die leerlingenbegeleiding. Dat lukt goed als co-teaching voor teams een doordachte keuze is en de leidinggevende die adequaat ondersteunt.

En levert het ook wat op?

Voor het eerst hebben we nu inzichten uit ons eigen onderwijs. Leerlingen krijgen meer kwaliteitsvolle leerervaringen, vinden makkelijker aansluiting bij het lesgebeuren, zien hun leerkansen verhoogd door meer interactie en begeleiding en een passender invulling van hun eigen onderwijsbehoeftes. Dat verhoogt vervolgens hun motivatie en betrokkenheid. Er is vandaag ook een (sterk) vermoeden van betere leerresultaten, maar dat vraagt nog meer onderzoek.

Leraren zijn trots op hun professionele groei dankzij co-teaching: ze vinden persoonlijke en professionele steun bij hun co-teachers en oefenen hun rol als reflective practitioner. Tijd is een issue: starten met co-teaching is tijdsintensief en leraren moeten tijd krijgen om samen voor te bereiden. 'Dat vraagt wel enig puzzelwerk', zegt Ingrid Horemans, directeur van GO! basisschool De Dubbelsprong in Mechelen, 'maar is ook een essentiële voorwaarde. Onze co-teaching gaat voor het meest doorgedreven model waarin collega's evenwaardig met elkaar samenwerken, ook in de ogen van onze leerlingen. Die samenwerking mondt uit in een professionele leergemeenschap als je leraren zich blijvend betrokken voelen bij het grotere project waarin co-teaching een plaats vindt.'

Co-Teaching - ingrid Horemans_c.jpgIngrid gaf na de voorstelling van de resultaten één van aansluitende good practices. Haar verhaal werd gesmaakt en leverde alvast nieuwe ideeën op en de vraag tot een werkbezoek.

Nemen we ook aanbevelingen mee uit het onderzoek?

Jazeker! We geven hieronder de top 4.

  1. Investeer in tijd en continuïteit voor teamteaching
  2. Versterk de leer-impact van teamteaching voor leraren
  3. Versterk schoolleiders
  4. Faciliteer teamteachingvriendelijke schoolinfrastructuur.

Ook het professionaliseringsaanbod van GO!-PBD zet in op co-teaching. In de voorbije 3 jaar volgden meer dan 200 professionals onze opleiding Co-teaching individueel en daarnaast werden in BaO en SO meer dan 60 teams begeleid door onze gespecialiseerde begeleiders. Het resulteerde o.a. in de publicatie Co-teaching op School.