Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
02-05-2019

Ook GO! tekent voor gezonder eten op school

Verschillende partners ondertekenden een charter voor gezonde en duurzame schoolmaaltijden. De richtlijnen voor een gezond voedingsaanbod op school van het Vlaams Instituut Gezond Leven zijn hierbij richtinggevend.

Charter voor gezonde en duurzame schoolmaaltijden

 

Ruim 6 op de 10 scholen biedt warme maaltijden aan

Uit de indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven bleek dat het aanbieden van warme maaltijden sterk ingeburgerd blijft in de scholen. Iets meer dan 6 op 10 basisscholen (66%) en secundaire scholen (62%) bieden warme maaltijden aan. 82% van de basisscholen werkt met een externe leverancier (cateringbedrijf of lokale traiteur), in het secundair onderwijs is dat in de helft van de scholen het geval. 14% van de basisscholen heeft een eigen keuken, in het secundair onderwijs is dat in 4 op 10 scholen het geval.

 Bij eerder ontwikkeld materiaal voor schoolmaaltijden werd er in de eerste plaats aandacht geschonken aan het stimuleren van de gezonde maaltijden op basis van de nieuwe richtlijnen uit de voedingsdriehoek. Er was ook aandacht voor voedselveiligheid bij het bereiden en serveren van maaltijden en voor de context, met name een aangename, rustige eetomgeving.

 Het nieuwe charter komt er op vraag van cateraars, die aanhalen dat scholen zich niet altijd bewust zijn van de verschillende criteria die van belang zijn voor de levering en de samenstelling van gezonde, evenwichtige en vooral duurzame schoolmaaltijden.

Belang van duurzaamheid

De partners die het charter ondertekenen versterken de verspreiding van de eerder gemaakte richtlijnen. Die worden aangevuld met bijkomende informatie over o.a. de beperking van overconsumptie, het voorkomen van voedselverspilling, het gebruik van seizoensproducten, en het inspelen op de korte keten. De cateraars zullen zorgen voor goede praktijkvoorbeelden en ook die verspreiden in de scholen. Ze zorgen voor voorbeelden van lastenboeken rekening houdend met duurzaamheid. Er zal daarrond een proefproject worden georganiseerd.

Charter met vele partners

Het charter kwam tot stand door de Vlaamse ministers bevoegd voor Onderwijs en Volksgezondheid, cateraars, de Unie van Belgische Catering en Horeca Vlaanderen. Het wordt mee gedragen door de onderwijsverstrekkers , ook het GO! dus, en de koepels van ouderverenigingen. Die laatste staan mee in voor de verspreiding van de richtlijnen en de goede praktijkvoorbeelden en ze zorgen mee voor een draagvlak en de participatie van ouders. Experten zoals het Vlaams Instituut Gezond Leven en Rikolto engageren zich om mee te versterken en te ondersteunen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met onze vele partners hebben we aandacht voor gezonde en evenwichtige voeding op school. Ook duurzaamheid verdient aandacht. Dat gaat bijvoorbeeld over het vermijden van voedselverspilling en aandacht voor de productie van voeding dichtbij. Het is positief dat de vele partners mee hun schouders zetten onder dit nieuwe charter. Samen met hen hebben we de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om gezonde voeding op school te promoten. Dat is goed voor onze schoolgaande jeugd.”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: “Het charter voor gezonde en evenwichtige maaltijden op scholen past perfect binnen de algemene gezondheidsdoelstelling ‘de Vlaming leeft gezonder in 2025’. Nadat eerder al bleek dat scholen stappen vooruit zetten door minder frisdranken aan te bieden, is dit een nieuwe stap in de goede richting.”

De richtlijnen voor een gezond voedingsaanbod op school van het Vlaams Instituut Gezond Leven zijn richtinggevend in het charter.

Meer informatie vind je hier