Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
24-04-2019

Vlaams Jeugd Parlement nodigt uit

De vzw Vlaams Jeugd Parlement wil zo veel mogelijk jongeren bij het democratisch proces betrekken. Dat doet ze onder meer met activiteiten naar aanleiding van de verkiezingen eind mei. Twee daarvan: de lancering van een online platform en een Speak Up-dag.

De vzw Vlaams Jeugd Parlement organiseert elk jaar voor jongeren een simulatie van het echte parlementaire werk in het Vlaams parlement. Ze geeft jongeren van allerlei slag en afkomst de kans om zich enkele dagen te verdiepen in een aantal actuele maatschappelijke vraagstukken en laat hen kennismaken met het politieke bestel van ons land. Op die manier probeert Vlaams Jeugd Parlement vzw zowel een educatieve als maatschappelijke rol te vervullen. Enerzijds wil ze jongeren vertrouwd maken met politiek en de politieke instanties in ons land. Daarnaast probeert ze via dit project het kritische denkvermogen van jongeren aan te wakkeren en hen het vertrouwen te geven om op een respectvolle en genuanceerde wijze hun mening te uiten. Meer informatie over dit project vind je via www.vlaamsjeugdparlement.be.

Dit jaar organiseert Vlaams Jeugd Parlement vzw ook een aantal extra activiteiten naar aanleiding van de verkiezingen eind mei. Ze wil zo zoveel mogelijk jongeren op een laagdrempelige manier informeren over politiek zodat ze maatschappelijk bewuster in het leven staan en genuanceerder naar onze samenleving en politiek kijken. Om dit te realiseren lanceert de vzw een online platform waar jongeren hun maatschappelijke ideeën kunnen posten en waar ze met andere jongeren over die ideeën in interactie kunnen treden.

Omdat de vzw de stem van de jongeren extra stevig wil laten horen plant ze ook een Speak Up-dag. Op maandag 13 mei. Dan kunnen jongeren in heel Vlaanderen en Brussel op school, tijdens een les, hun ideeën delen via dit nieuwe platform en met elkaar in discussie gaan. Alle ideeën zullen nadien overhandigd worden aan de nieuwe Vlaamse regering en uit alle ingezonden ideeën wordt er ook een winnaar gekozen (aan de hand van een stemming en een jury). De winnaar van het beste idee mag zijn idee kort voorstellen voor een kleine duizend jongeren op het evenement dat Vlaams Jeugd Parlement vzw op 22 mei organiseert in de Arenbergschouwburg.

Met dit platform wil het Vlaams Jeugd Parlement naast het bieden van een forum voor jongeren ook aantonen dat het binnen de klascontext mogelijk is om aan maatschappelijk engagement te werken en dit op een educatief verantwoorde manier.

Scholen die hier graag op ingaan krijgen alle praktische informatie over hoe je het platform kunt gebruikt. Het platform is alleszins zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te hanteren. Voor het platform werkt de vzw samen met CitizenLab, een jong bedrijf dat al heel wat ervaring heeft opgebouwd met het opzetten van burgerschapsplatformen (o.a. voor de steden Vancouver en Den Haag).

In deze video kan je alvast even bekijken hoe een en ander in zijn werk gaat. Het platform zal er nu in grote mate hetzelfde uitzien. Naast een videotutorial zal er ook een goede handleiding ter beschikking zijn voor deelnemende scholen.

Het gebruik van het platform is voor alle scholen en jongeren gratis.

Het Vlaams Jeugd Parlement krijgt de ondersteuning van het departement Innovatie van de Vlaamse Overheid. Daarnaast wordt het initiatief ook ondersteund door heel wat hoger onderwijsinstellingen (Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, UCLL Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool, Odisee Hogeschool, HoGent, Erasmushogeschool Brussel, …).