Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
16-04-2019

Tijdelijke aanstellingen: Elektronisch kandideren 2019-2020

Wie aan de slag wil in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, moet zich hiervoor jaarlijks kandidaat stellen.

Als je in aanmerking wilt komen voor een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt tijdens het schooljaar 2019-2020, moet je vóór 15 juni 2019 kandideren. Dit kan uitsluitend elektronisch via GO! jobs. Klik op Elektronisch Kandideren Tijdelijken onder het titeltje 'Een aanstelling in een school of andere instelling start bij het verplicht kandideren'.

Aanmelden doe je met de elektronische identiteitskaart (e-ID), de elektronische vreemdelingenkaart of het federale token.

Heb je geen toegang tot internet of heb je geen kaartlezer? Dan kan je terecht in de instellingen van het GO! waar je voor het kandideren gebruik kan maken van een computer met internetaansluiting en kaartlezer.

De sollicitatieprocedure en voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling worden uitvoerig beschreven in de Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2019-2020 en tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Deze oproep kan je ook downloaden via het kandideringsprogramma of raadplegen in elke instelling van het GO!.

Aangezien de tijdelijke aanstelling in een wervingsambt gebeurt door de directeur, is het zeker nuttig om ook je curriculum vitae en een motivatiebrief te sturen naar de directeurs van de scholen en instellingen waar je een betrekking wilt.

Voor meer informatie over deze procedure kan je terecht bij de scholengroep of bij de centrale administratie van het GO!, afdeling Onderwijsorganisatie en –personeel, Team onderwijspersoneel/Tijdelijke aanstellingen: