Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
13-03-2019

Communiceer helder over de schoolaanpak rond klimaatacties

Naar aanleiding van de recente en nog geplande klimaatacties waarbij leerlingen, leraren of scholen betrokken zijn, is de relevante regelgeving gebundeld. Communiceer duidelijk met iedereen op je school over de gemaakte keuzes.

​Op deze pagina vind je hoe je daar als school mee kan omspringen.

Cruciaal is dat scholen goed communiceren aan ouders over:

  • de gevolgen van (langdurig) spijbelen voor de schoolloopbaan
  • eventuele manifestaties als extra muros activiteiten en hoe die kaderen binnen de visie en het pedagogische project van de school en de onderwijsdoelen.

In dit laatste geval is er wat grijze zone, vanuit het GO! hebben we in het verleden gezegd dat de school voor leerlingen best een alternatieve pedagogische activiteit voorziet wanneer leerlingen of hun ouders bezwaar hebben tegen deelname aan een specifieke manifestatie (als zij hierin bijvoorbeeld een partijpolitieke activiteit zouden zien).