Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
12-03-2019

PowerPoint Modernisering SO voor leerlingen 3e graad BaO en hun ouders

De PBD-GO! ontwikkelde een hulpmiddel, uitgewerkt op het niveau van de leerlingen, om scholen te ondersteunen bij het informeren van leerlingen uit de derde graad basisonderwijs en hun ouders.

De PBD-GO! ontwikkelde een PowerPoint die visueel en stapsgewijs het te doorlopen pad naar en doorheen het secundair onderwijs toont. Wat zijn de opties voor de leerlingen? Hoe ziet de nieuwe structuur eruit? Wanneer moet er gekozen worden voor een studierichting? Het komt allemaal aan bod.

Leerkrachten en directies uit het basisonderwijs kunnen beroep doen op de presentatie en deze gebruiken als leidraad voor het informeren van leerlingen uit de derde graad basisonderwijs en hun ouders omtrent de veranderingen binnen het secundair onderwijs,  bvb. op een infosessie of opendeurdag. De PowerPoint is ook voorzien van notities voor de leerkrachten en directies basisonderwijs, dico's en eventueel CLB's.

Zowel school als CLB willen de leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk infomeren. Van het CLB wordt verwacht dat het tijdens informatiemomenten voor leerlingen objectieve en volledige informatie verstrekt over de structuur en organisatie van het Vlaamse onderwijs en het onderwijsaanbod en dit in samenwerking tussen school en CLB. School en CLB dienen hierover afspraken te maken.

Je vindt de PowerPoint onderaan onze themapagina 'Modernisering SO', met daarop ook onze frequently asked questions (FAQ). Die worden regelmatig aangevuld met nieuwe vragen. Heb jij nog een prangende vraag? Stuur ze dan zeker naar moderniseringso@g-o.be.