Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
20-02-2019

Last call nascholingen

Opnieuw een stevig aanbod nascholingen die er gauw aankomen, maar waar voor snelle beslissers niettemin nog enkele vrije plaatsen over zijn.

Lerend netwerk IAC (25/02)

Op 26 februari en op 16 mei gaat de tweede reeks van het 'lerend netwerk IAC' door. Tijdens deze twee dagen focussen we ons op het procesmatige aspect van een IAC: wat zijn de verschillende te nemen stappen om te komen tot een goed IAC? Centraal staat het delen met elkaar van kennis over en ervaringen met het lopen van een IAC om vervolgens tot bepaalde inzichten, oplossingen of werkwijzen te komen. Begeleid je als ondersteuner een leerling met een IAC en ben je op zoek naar inspiratie? Schrijf je snel in.

Info en inschrijven

 

Klasmanagement voor de 21e eeuw (28/02)

Kwaliteitsvol onderwijzen in een groep waar diversiteit voorop staat is geen vanzelfsprekende opdracht. Je competenties als leerkracht zijn van essentieel belang. We noemen ze ook wel de KID (Klasmanagement, Interactie en Didactiek). Goed klasmanagement is een voorwaarde om de les vlot te laten verlopen en een positief leerklimaat te creëren. Tijdens deze dag krijg je meer zicht op de aspecten die van je leeractiviteiten een succesverhaal maken.

Info en inschrijven

 

Het 4 lademodel: sanctiebeleid in het SO (21/03)

Gedragsproblemen van leerlingen komen minder voor in scholen met een helder sanctiebeleid en een positief schoolklimaat. Het 4 lademodel is een instrument om aan beide basisvoorwaarden te werken. Tijdens de nascholing leert een schoolteam op een pedagogische studiedag of personeelsvergadering om overtredingen in te delen volgens hun objectief gewicht en om die te verbinden met passende signalen en maatregelen. Er worden afspraken gemaakt over hoe de lades praktisch gevuld en toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Info en inschrijven

 

Conflicthantering met volwassenen (22/03)

Je staat ervan versteld hoe onverbloemd agressie soms geuit wordt door volwassenen onderling. Bijvoorbeeld door een boze ouder ten aanzien van een directeur. Of door personeelsleden ten aanzien van elkaar. Of door een volwassen cursist ten aanzien van een docent.

Inzake conflicthantering leer je veel van persoonlijke oefeningen. In deze vormingsdag speelt een professionele acteur de rol van weerspannige ouder, collega of cursist. Je wordt uitgenodigd om hetzij te reageren zoals jij dat zou doen, hetzij te observeren en te overleggen met de andere deelnemers over de effecten van bepaalde reacties. 

Info en inschrijven

 

Leiding geven aan tieners (25/03)

Sommige jonge kinderen leren thuis dat ze hun zin kunnen doordrijven als ze luid en lang genoeg protesteren tegen de wensen van hun ouders. Als tieners blijven ze koppig ook andere volwassenen uitdagen. Het vraagt een grote professionaliteit - met name geduld, creativiteit en inzicht - om die jongeren te leren je gezag te aanvaarden.

Aan de hand van praktische voorbeelden wordt uitgelegd hoe je gebruik kunt maken van inzichten van groepsdynamica en ontwikkelingspsychologie om een negatieve spiraal te voorkomen. Daarnaast is er tijd om eigen casussen in te brengen.

Info en inschrijven

 

Leiding geven en delegeren (26/03)

Delegeren en loslaten van taken is niet altijd even makkelijk. Je verliest invloed en controle, terwijl je erop moet vertrouwen dat de ander de taak goed uitvoert. Als leidinggevende moet je leren delegeren. Niet alleen omdat de kans bestaat dat je door een teveel aan werk overspannen raakt, maar vooral omdat je anders niet aan je kerntaken toekomt. Je krijgt een introductie in "principieel leidinggeven", d.w.z. een kader creëren waarbinnen medewerkers autonoom kunnen werken. Je concretiseert het principieel leidinggeven in je eigen praktijk. 

Tot slot zal je tijdens deze vormingsdag een persoonlijk actieplan inzake delegeren opstarten dat je na de sessie verder kan uitwerken in je eigen werkomgeving.

Info en inschrijven

 

Traject peer mediation (5 dagen) (02/05)

Peer mediation is een schoolbrede aanpak waarbij je conflicten leert aanpakken via bemiddeling door leerlingen. In een traject van vijf dagen oefen je samen met een collega van je school de technieken van het bemiddelen én hoe jullie die kunnen aanleren aan leerlingen. Je leert hoe je de sociale vaardigheden van jongeren versterkt. Ze ervaren dat er een uitweg is, zonder gezichtsverlies te lijden, en dat agressie niet hoeft.

Dit is een 'train de trainer': jullie zullen instaan voor de opleiding van toekomstige leerlingenbemiddelaars in jullie school. Voor een goede implementatie van het project is het nodig dat twee personeelsleden de training volgen.

Info en inschrijven

 

Workshop 'leerlingenparticipatie voor schoolleiders in het secundair onderwijs' (08/05)

De eerste jongere die geen mening heeft over zijn/haar school, moet nog geboren worden. Als jongeren het gevoel hebben dat ze gehoord worden, stijgt hun motivatie, welbevinden en prestaties. Bovendien werk je zo samen aan een betere school. Als dat geen goede redenen zijn om leerlingen te betrekken bij je beleid en de dagelijkse praktijk!

Deze sessie is door de staking van midden februari verplaatst naar 8 mei, de inschrijvingen zijn dus terug open.

Info en inschrijven