Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
20-02-2019

De digitale fiches zijn er!

Ze zijn er nog niet allemaal en voorlopig ook nog niet in hun finale vorm, toch kan je voortaan het gros van de fiches digitaal raadplegen. Bij aanvang van de implementatiesessies, zouden alle fiches beschikbaar moeten zijn.

Om het bereik te maximaliseren worden de openstaande fiches aangeboden op Smartschool en zijn ze te vinden op 2 verschillende locaties:  

1. Een aparte virtuele map waar directeurs en leraren toegang toe hebben

De map bevindt zich op niveau secundair onderwijs en heeft de naam: Nieuwe eindtermen 1ste graad SO. Vanuit deze rubriek kan doorgeklikt worden via de gewenste sleutelcompetentie.

Dit biedt een totaaloverzicht voor directies en leraren, het is snel te vinden en een must bij het inzetten van oefeningen met alle leraren A- en/of B-stroom ter verkenning of verdeling van de eindtermen.

Doel: De overheid duidt in de memorie van toelichting duidelijk op de mogelijkheden van 'samenhang' tussen de nieuwe (transversale) eindtermen. Dit impliceert samenwerking en dus overleg tussen de leraren en over de fiches heen.

2. De fiches worden ook gepost in de vakruimtes

Er werd eveneens een bericht voorzien in de rubriek 'vaknieuws'. Nieuwe eindtermen 1ste graad

Zoals gezegd is dit alles een work in progress. Daarom vragen we jullie ook om bij het verkennen van de fiches, feedback te geven. In elke fiche is er een link voorzien om jouw feedback te geven bij de desbetreffende fiche te formuleren. We nemen deze opmerkingen proactief mee vooraleer we vanaf 14 februari een eerste keer in het veld gaan.