Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
05-12-2018

Last calls

Elke week zetten we enkele nascholingen in de kijker die er snel aankomen en waar er nog plaatsjes vrij zijn. Snel beslissen is dus de boodschap. Later pluk je er de vruchten van.

Ga aan de slag als Ethical Hacker-3daagse opleiding (11/12)

Kruip in de huid van een ethical hacker en leer de basisstappen van veel voorkomende digitale inbraken. Zo leer je begrijpen en inschatten wat de impact van cybercrime op jouw eigen organisatie kan zijn. De opleiding haakt sterk in op de actualiteit waardoor je in staat bent de diverse dreigingen te vertalen naar risico's in uw eigen omgeving. De kneepjes van het vak leer je door het te doen. In deze unieke opleiding ga je dus zelf aan de slag als ethical hacker!

Meer informatie en inschrijven

 

Intervisie: Leraren beter professionaliseren (10/01)

Heb je interesse in supervisie of intervisie als begeleidingsvorm? Dan is deze driedaagse vorming echt iets voor jou!

Supervisie en intervisie zijn begeleidingsvormen die mensen stimuleren in hun ontwikkeling binnen hun opleidings- en /of werkcontext.  Je doet bij beide vormen een beroep op collega's om mee te denken over persoons- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werkcontext. Op het niveau van de organisatie zijn het krachtige instrumenten die de deskundigheid verhogen en de onderlinge samenwerking versterken.

Meer informatie en inschrijven

 

Klasmanagement voor de 21e eeuw (11/01)

Kwaliteitsvol onderwijzen in een groep waar diversiteit voorop staat is geen vanzelfsprekende opdracht. Je competenties als leerkracht zijn van essentieel belang. We noemen ze ook wel de KID (Klasmanagement, Interactie en Didactiek).

Goed klasmanagement is een voorwaarde om de les vlot te laten verlopen en een positief leerklimaat te creeëren. Tijdens deze dag krijg je meer zicht op de aspecten die van je leeractiviteiten een succesverhaal maken:

Meer informatie en inschrijven

 

Herstel en Verbinding in moeilijke klasgroepen (14/01)

Agressie, drugs, spijbelen, moeilijke klasgroepen ... een klassieke straffende aanpak pakt de problemen niet bij de wortel aan. De herstelgerichte of verbindende aanpak werkt wél, omdat daarbij ondersteuning én structuur sterk uitgewerkt zijn, en de verantwoordelijkheid wordt gelegd waar ze hoort.

Tijdens deze nascholingen ervaar je wat de praktische toepassingen van herstelgericht en verbindend werken kunnen zijn voor jouw instelling. De opleiding bestaat uit 3 dagen en focust op een ander thema. Je kiest zelf hoeveel je ervan volgt: je schrijft dus in voor 1, 2 of 3 dagen volgens jouw voorkeur.

Meer informatie en inschrijven

 

Lerend netwerk 2de graad Verzorging-Voeding en 3de graad Verzorging (18/01)

Door de leerkrachten samen te brengen in een lerend netwerk willen we hen de kans bieden om met andere vakcollega's informatie, ervaringen en goede praktijkvoorbeelden te delen en hierdoor hun eigen pedagogische handelen te versterken.

Meer informatie en inschrijven

 

Agressie stopzetten (21/01)

Hoe ga je om met situaties van agressie tussen leerlingen? Vlieg je er als een pitbull tussen of sla je helemaal tilt? In deze praktische training leer je technieken om dergelijke situaties aan te pakken.

Je gebruikt persoonlijke ervaringen en eigen casussen en je oefent vooral heel veel. Je gaat naar huis met handige tools om agressie in al zijn facetten stop te zetten.

Meer informatie en inschrijven

 

Het 4 lademodel: sanctiebeleid in het SO (22/01)

Gedragsproblemen van leerlingen komen minder voor in scholen met een helder sanctiebeleid en een positief schoolklimaat. Het 4 lademodel is een instrument om aan beide basisvoorwaarden te werken.

De basis van het 4 lademodel is een lege structuur die elk schoolteam voor zichzelf invult. Het gaat om een indeling van overtredingen in 4 gesloten categorieën volgens de objectieve criteria 'ernst' en 'frequentie'. Het team legt gezamenlijk vast welke overtredingen boven of onder de lijn van de ernst liggen. Het 'gewicht' van een overtreding hangt niet af van toevallige omstandigheden, van emoties van personeelsleden of van de intentie van de overtreder.

Meer informatie en inschrijven

 

Netwerk CLW tuinonderhoud/groenaanleg en beheer duaal (23/01)

Om het traject binnen deproeftuin duaal te optimaliseren en het bestaande modulaire traject gebaseerd op hetzelfde BK verder uit te werken organiseren we dit netwerk voor alle CLW die een aanbod hebben rond het BK groenaanleg en onderhoud.

Meer informatie en inschrijven

 

Leiding geven aan tieners (25/01)

Sommige jonge kinderen leren thuis dat ze hun zin kunnen doordrijven als ze luid en lang genoeg protesteren tegen de wensen van hun ouders. Als tieners blijven ze koppig ook andere volwassenen uitdagen. Het vraagt een grote professionaliteit - met name geduld, creativiteit en inzicht - om die jongeren te leren je gezag te aanvaarden.

Iedere leerkracht en opvoeder wil met een leuke groep werken, en iedere leerling wil uiteindelijk lid van een leuke groep zijn. Deze cursus geeft je een kader waarbinnen je groepsprocessen kunt verklaren en een plaats geven.

Aan de hand van praktische voorbeelden wordt uitgelegd hoe je gebruik kunt maken van inzichten van groepsdynamica en ontwikkelingspsychologie om een negatieve spiraal te voorkomen. Daarnaast is er tijd om eigen casussen in te brengen.

Meer informatie en inschrijven

 

Leerplangericht evalueren in natuurwetenschappen, chemie, fysica en biologie (31/01)

Hoe laat je evaluatieopdrachten zo goed mogelijk aansluiten bij de leerplandoelen? Hoe evalueer je een practicum? Wat met attitudes?

Aan de hand van een instrument met handelingsgerichte werkwoorden worden handvaten aangereikt om als leraar aan de slag te gaan om leerplangericht te evalueren. De concrete leerplannen biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen worden hierbij onder de loep genomen. Leraren werken samen aan het formuleren van goede toets- en examenvragen.

Meer informatie en inschrijven


Leiding geven aan cursisten in het VWO (11/01)

Iedere docent in het volwassenenonderwijs wil lesgeven aan prettige groepen en elke cursist wil deel uitmaken van een fijne klas.

Als docent ligt het binnen je mogelijkheden om een veilig klimaat te scheppen waarin iedereen aan zijn trekken komt zonder de anderen te schaden. Of om het tij te keren als de sfeer verzuurd is. Het herkennen en beïnvloeden van de verschillende fases die een groep doormaakt, is daarbij een grote hulp.

In deze cursus wordt aan de hand van praktische voorbeelden uitgelegd hoe je gebruik kan maken van de principes van groepsdynamica om een constructief klimaat te creëren. Er wordt daarnaast voldoende tijd voorzien om eigen casussen in te brengen.

Meer informatie en inschrijven

 

Bemiddelen voor en door de directeur, het werkt! (15/01)

Als directeur moet je bijna instaan voor alles. Organisatie, leerdoelen, gebouwen…en ook voor de team'dynamica'. Helaas komt het regelmatig voor dat collega's elkaar niet vinden of erger nog elkaar mijden of in conflict gaan.

Tijdens deze vorming sta je stil bij de methodiek van 'bemiddelen'. Deze opleiding bestaat uit 2 opleidingsdagen. De eerste gaan van start op 15 januari.

Meer informatie en inschrijven

 

Effectief, efficiënt en constructief vergaderen (17/01)

Iedereen weet hoeveel tijd er verloren gaat met eindeloze vergaderingen, zinloze vergaderingen, vergaderingen zonder agenda-'beheer ' en/of resultaat en ga zo maar door. Toch is efficiënt vergaderen voor iedereen haalbaar mits u uiteraard bereid bent een minimum voor te bereiden, over een aantal vaardigheden en discipline beschikt en weet waar u naartoe wil. Meer efficiëntie in het vergaderen betekent voor u en uw organisatie tijdswinst, betere resultaten en minder gefrustreerde medewerkers.

Deze vorming is maximaal praktijkgericht en de aangereikte technieken worden dan ook via interactieve oefening en rollenspellen meteen toegepast. De oefensessies en simulaties worden achteraf besproken door de begeleider en de deelnemers. Aan de hand van deze waardevolle feedback slaag je er in je vergadertechnieken bij te sturen en te optimaliseren.

De opleiding duurt 2 dagen, en gaat van start op 17 januari.

Meer informatie en inschrijven

 

Waarderend en oplossingsgericht werken (25/01)

De Oplossingsgerichte Methode of 'Solution Focus' is een effectieve manier van converseren, waarbij de aandacht gaat naar wat gewenst wordt en wat er kan gedaan worden om dat te bereiken.

Tijdens de eerste dag van deze vorming ondervind je de kracht van de waarderende houding, ontdek je het verschil tussen probleem- en oplossingsgericht werken en leer je de voornaamste oplossingsgerichte coachingtechnieken toepassen.

Je ervaring met die coachingtechnieken kan je bespreken tijdens de terugkomsessie. Bovendien leer je tijdens de terugkomdag ook hoe je je medewerkers op een oplossingsgerichte manier kan bijsturen.

Meer informatie en inschrijven