Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
07-11-2018

Nascholingen in de kijker: Wapenstilstand

Dit weekend herdenken we op Wapenstilstand, het einde van de Eerste Wereldoorlog, dit jaar precies 100 jaar geleden. De pedagogische begeleidingsdienst zet echter het hele jaar door in op herinneringseducatie.

Herinneringseducatie is een cruciaal aspect van actief burgerschap, leren uit de fouten van het verleden. Maar actief burgerschap is ook conflictbemiddeling en vredeseducatie. Onderstaande nascholingen zijn dus een must voor wie deze en andere historische mijlpalen vanuit deze  invalshoek wil aansnijden.


Polarisering en radicalisering - Studiedag van Kazerne Dossin en het GO!

Hoe leer je schadelijke polarisatie herkennen? Welke game changers kan je als antwoord inzetten? Met heel wat praktijkvoorbeelden geeft directeur Karin Heremans je inzicht in de depolariseringsstrategie die Bart Brandsma voorstelt en die zij zelf met succes op haar school toepast. Groepsoefeningen zorgen ervoor dat je actief mee kan reflecteren over reële casussen waar ook jij mee te maken kan krijgen.

Deze studiedag ligt in lijn met de competentie burgerschap in de nieuwe eindtermen en met de leerlijn actief burgerschap van het GO!. Deze studiedag gaat door in Kazerne Dossin in Mechelen en is voor alle geïnteresseerden uit het onderwijsveld van alle netten.

Meer info en inschrijven


Congres Wereldburgerschap

Op 17 november buigen we ons over (wereld)burgerschap. Gerenommeerde keynotespeakers nemen je op sleeptouw en samen met hen ga je op zoek naar het waarom van (wereld)burgerschap en hoe je dit op school kan verankeren. Niet te missen dus.

Met de modernisering van het secundair onderwijs en het PPGO! in het achterhoofd is het ontwikkelen van actief burgerschap bij jongeren en het uitwerken van een wereldburgerschapsbeleid op school essentieel.

Dit congres is gegroeid vanuit het netwerk van methode- en innovatieve scholen en focust niet alleen op wereldburgerschap en vakoverschrijdend projectwerk, maar staat ook open voor alle leerkrachten en directeurs die burgerschap in het vernieuwde curriculum willen vormgeven.

Op het congres spreken onder meer Raymonda Verdyck en Nic Balthazar, zijn er diverse workshops en is er een beurs waarop je kan kennismaken met tal van organisaties die je hierbij kunnen ondersteunen. Napraten en ervaringen uitwisselen kan je 'in' het worldcafé.

Meer informatie en inschrijven


Actief burgerschap

Wie nog een stapje verder wil gaan met actief burgerschap in de klas kan ons specifiek aanbod doorbladeren. Van filosoferen tot debatteren, je vind er vast wel iets dat een boeiende meerwaarde kan bieden voor jouw lessen

Meer info

LAST CALLS

Elke week zetten we ook enkele nascholingen in de kijker die er snel aankomen en waar er nog plaatsjes vrij zijn. Snel beslissen is dus de boodschap.

Anderstalige nieuwkomers: geen apart verhaal

In dit professionaliseringsinitiatief (PI) krijg je tools aangereikt om schoolbreed aan de slag te gaan met anderstalige nieuwkomers.

Samen bekijken we hoe je je school AN-vriendelijk kan maken. Je leert je school bekijken door de bril van anderstalige nieuwkomers en hun ouders. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we hoe je een veilige omgeving kan creëren en hoe je goed kan communiceren met het kind en zijn ouders.

Je leert breed kijken naar anderstalige nieuwkomers en krijgt tools aangereikt om vanuit hun talenten structureel en doelgericht aan de slag te gaan, zowel in een gewone klas als in een AN-klas.

Meer informatie en inschrijven


Nodo+ als hefboom voor taalgericht vakonderwijs in de (vervolg)school

Nodo staat voor Nederlands Op De Opleidingsvloer. Oorspronkelijk was het een taalcoachingstraject binnen de beroepsopleiding van de VDAB  (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling). Het doel was om de instructeurs de nodige competenties bij te brengen om laagtaalvaardige cursisten goed te kunnen begeleiden.

Het is een inspirerend voorbeeld. Niet alleen de inhouden van Nodo+, maar ook de aanpak is interessant: er wordt ingezet op coaching en op een sterke betrokkenheid van de leerkracht uit de vervolgschool.

Wij bekijken eerst wat Nodo+ precies inhoudt, dan bepalen wij de succesfactoren en bespreken de werking samen met collega's die het in de school hebben georganiseerd.

Meer informatie en inschrijven


De zorgcoördinator als coach – Uitbreidingsmodule zorgcoördinatoren BaO

Coaching is een krachtig instrument om leerprocessen te faciliteren bij je team en je collega's. Door inzicht in het eigen functioneren kan je als leerkracht niet alleen de resultaten verbeteren, maar ook de onderlinge communicatie en samenwerking in het schoolteam.

Deze tweedaagse is gericht op de ontwikkeling van sterke professionals. De eerste sessie gaat door op 20 november.

Meer informatie en inschrijven


Het 4 lademodel: sanctiebeleid in het SO

Gedragsproblemen van leerlingen komen minder voor in scholen met een helder sanctiebeleid en een positief schoolklimaat. Het 4 lademodel is een instrument om aan beide basisvoorwaarden te werken.

De basis van het 4 lademodel is een lege structuur die elk schoolteam voor zichzelf invult. Het gaat om een indeling van overtredingen in 4 gesloten categorieën volgens de objectieve criteria 'ernst' en 'frequentie'. Het team legt gezamenlijk vast welke overtredingen boven of onder de lijn van de ernst liggen. Het 'gewicht' van een overtreding hangt niet af van toevallige omstandigheden, van emoties van personeelsleden of van de intentie van de overtreder.

Tijdens de nascholing leert een schoolteam op een pedagogische studiedag of personeelsvergadering om overtredingen in te delen volgens hun objectief gewicht en om die te verbinden met passende signalen en maatregelen. Er worden afspraken gemaakt over hoe de lades praktisch gevuld en toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Meer info en inschrijvingen


DBSO: netwerkdagen administratief medewerker

In de voorgande schooljaren is er via netwerking intensief ingezet op het concept "opdrachtfiche", het vertalen van de doelstellingen uit de opleidingenstructuur naar concrete lesdoelen, het uitwerken van een leerlijn, het bepalen van evaluatiemethodieken, het uitwerken van evaluatiecriteria… Met deze verworven kennis en vaardigheden zijn de leraren in de diverse centra aan de slag gegaan om het didactisch materiaal verder te concretiseren en te ontwikkelen.

De bedoeling van deze netwerkdag is om de verdere realisaties te bespreken en didactisch materiaal, ideeën, enz… uit te wisselen met de collega's. Om tot efficiënte uitwisseling te komen, is een deelname van minimum vijf centra noodzakelijk. Deze sessie gaat door op 21 november in het Huis van het GO!.

Meer info en inschrijvingen


Nieuwe Autoriteit

Leerlingen die het moeilijk hebben om gezag te aanvaarden, gedragen zich soms alsof ze op zoek zijn naar een school of klas zonder regels. Maar net zij kunnen tot rust komen als ze beseffen dat de volwassenen in hun omgeving vastbesloten zijn om het niet op te geven met hen.

David Herpoelaert, psycholoog en docent aan de Karel de Grote-Hogeschool, legt uit hoe je de principes van Nieuwe Autoriteit kunt toepassen in de context van onderwijs. Een must voor leidinggevenden, leraren en opvoeders die op zoek zijn naar een pedagogiek die hen ondersteunt in een houding van 'waakzame zorg'.

Deze nascholing bevat 1 introductie en 4 verschillende verdiepingsdagen. De verdiepingen zijn gericht op deelnemers die de introductie hebben gevolgd. De eerstkomende introductiedag is op 5 november, later dit jaar zijn er nog 2 kansen.

Meer informatie en inschrijvingen


Werken aan welbevinden bij jongeren dankzij positieve motivatie

Leerlingen motiveren is belangrijk in het onderwijs. Het aantal leerlingen met motivatieproblemen groeit en hen ondersteunen en stimuleren vormt een grote uitdaging voor leraren.

We hebben van nature nog te veel de neiging om situaties te problematiseren terwijl het voor menselijke groei veel effectiever is om aandacht te besteden aan positieve ervaringen.

In deze sessie staan we stil bij de vraag hoe we onze leerlingen zo positief mogelijk motiveren opdat hun ervaringen met het onderwijs gelukkig en bevredigend zijn. Activiteiten die invloed hebben op de leerprestaties worden gecombineerd met activiteiten gericht op het ontwikkelen van welbevinden.

Deze nascholing vindt plaats op 22 november.

Meer informatie en inschrijven

 
Aanvangsbegeleiding nieuwe en beginnende leerkrachten muzikale opvoeding en muziekvakken

In het laatste decennium heeft onderzoek éénduidig gewezen op het sterke verband tussen de kwaliteit van leerkrachten en leerwinst bij leerlingen. In deze tweedaagse workshop – waarvan de eerste dag in het eerste semester en de tweede dag in het tweede semester plaatsvindt – ga je interactief aan de slag met collega's om de antwoorden op bovenstaande vragen te ontdekken. Je kan ervaringen delen en we trainen in differentiëren, het ontdekken van alles aspecten van het leerplan, en nog veel meer … Alles gericht op je te sterken in je eerste jaar in het vakgebied dat je geeft. Voor leerkrachten MO (of vakken met een sterke muzikale insteek) zal de aanvangsbegeleiding doorgaan op 26 november.

Meer info en inschrijven


Burn-out van personeelsleden voorkomen

Als leidinggevende kun je een belangrijk verschil maken in het voorkomen en opvangen van burn-out. Zowel door structurele als door individuele maatregelen.

In deze vorming wordt aandacht gegeven aan de positie van de leidinggevende, de organisatie van de school en de zorg voor het personeel. En ook aan hoe de dynamiek werkt waardoor je energie verliest en in een burn-out terecht kan komen.

Je krijgt inzicht in wat een burn-out precies is: het onstaan en de gevolgen ervan. Want als leidinggevende ben je goed geplaatst om de eerste signalen van  burn-out te herkennen en te bespreken met personeelsleden.

Deze nascholing is voor leidinggevenden van alle niveaus en vindt plaats op 21 november.

Meer informatie en inschrijvingen


Co-teaching en intervisie - Uitbreidingsmodule zorgcoördinatoren BaO

Welk professionaliseringsbeleid is geënt op de specifieke noden en talenten van jouw team? Welke rol kan jij daarin opnemen? Deze dag is opgesplitst in twee sessies zodat je de gelegenheid hebt om kennis te maken met 2 verschillende methodieken.

Deirdre de Bock neemt je mee in het verhaal van co-teaching. Co-teaching kan een krachtig middel worden om de schooleigen visie op leren te ondersteunen door in te zetten op differentiatie en op sterktes van leerkrachten. Inspirerende voorbeelden van onze GO! scholen komen aan bod. Erwin Vermesen laat je kennismaken met intervisie. Je ervaart de mogelijkheden van deze methodiek meteen door de praktische aanpak.

Deze nascholing is gericht op zorgcoördinatoren BaO die de Basisopleiding zorgcoördinator al  gevolgd hebben.

Meer info en inschrijven


Polarisering en radicalisering - Studiedag van Kazerne Dossin en het GO!

Hoe leer je schadelijke polarisatie herkennen? Welke game changers kan je als antwoord inzetten? Met heel wat praktijkvoorbeelden geeft directeur Karin Heremans je inzicht in de depolariseringsstrategie die Bart Brandsma voorstelt en die zij zelf met succes op haar school toepast. Groepsoefeningen zorgen ervoor dat je actief mee kan reflecteren over reële casussen waar ook jij mee te maken kan krijgen.

Deze studiedag ligt in lijn met de competentie burgerschap in de nieuwe eindtermen en met de leerlijn actief burgerschap van het GO!. Deze studiedag gaat door in Kazerne Dossin in Mechelen en is voor alle geïnteresseerden uit het onderwijsveld van alle netten.

Meer info en inschrijven


LO: bewegend leren in de kleuterklas

Lichamelijke opvoeding beperkt zich niet tot de lessen LO. Tijdens bewegingsmomenten in de klas kan een leraar heel wat leuke en uitdagende bewegingsopdrachten voorzien. Je ontdekt concrete voorbeelden en praktische oefeningen in deze sessie en leert hoe je in de klas bewegingsdoelen en persoonsdoelen uit het leerplan LO kunt realiseren met kleuters. Op 18 december in het Huis van het GO!.

Meer info en inschrijven


LO in BaO: basisbewegingen bij jonge kinderen (-8jaar)

In het leerplan Lichamelijke Opvoeding ligt voor jonge kinderen een belangrijke klemtoon op ervaringen in de verschillende basisbewegingen. Dat kan door het aanbieden van uitdagende bewegingssituaties. Dit sluit nauw aan bij de visie en praktijk van Multimove.

In de voormiddag duiden we de visie en leggen we de linken naar het leerplan LO. Tijdens de namiddag gaan we oefenen op de didactische aanpak voor het ontwikkelen van:

  • de natuurlijke basisbewegingen (stappen en lopen, klauteren en klimmen, glijden, springen en landen, zwaaien, roteren)
  • basisbewegingen voor sport en spel (werpen en vangen, slaan, trappen, dribbelen, heffen en dragen, trekken en duwen).

Meer info en inschrijven

Deze nascholing is ook beschikbaar voor leerkrachten die werken met kinderen die ouder zijn dan 8 jaar.

Meer info en inschrijven  


Jouw team leiden van A tot Z, teamcoaching

Iedereen is overtuigd van het belang én de invloed van goed leiderschap. Goede leiders zijn in staat om anderen te stimuleren en te inspireren, mee te krijgen in verandering. Daarmee dragen ze bij tot een klimaat van betrokkenheid en motivatie binnen de school. En op deze manier verbeteren zij ook het welzijn en de resultaten. Deze vorming is een meerwaarde voor iedereen die teams begeleidt of aanstuurt.

Deze nascholing duurt 2 dagen, de eerste sessie is op 30 november.

Meer info en inschrijvingen


Datagebruik voor een kwaliteitsvol schoolbeleid

Gericht datagebruik leidt tot een meer kwaliteitsvol beleid. Op basis van cijfergegevens of kwalitatieve informatie ga je prioritaire aandachtspunten destilleren voor het toekomstig beleid. Tijdens de vorming ontdek je welke data er voorhanden zijn, krijg je tools en links aangereikt om bepaalde data te verzamelen en ga je die data analyseren. De concrete aanpak en structurele verankering binnen het schoolbeleid gebeurt via een schoolontwikkelingsplan. Dit is een sjabloon opgebouwd volgens de pdca-systematiek, waarin je de beginsituatie, de beoogde effecten, de doelen en de acties opneemt.

Deze sessie is vooral gericht naar leidinggevenden en kwaliteitscoördinatoren en gaat door op 3 december.

Meer info en inschrijvingen