Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
05-11-2018

Aandacht! Nieuwe datum studie- en reflectiedag Academies

Door onvoorziene omstandigheden vindt de studie- en reflectiedag voor academies plaats op een latere datum dan eerder aangekondigd. De nieuwe datum is vrijdag 14 december 2018 !!!

Op vrijdag 14 december 2018 organiseert het GO! een studie- en reflectiedag over lokale samenwerkingsinitiatieven tussen academies (dko) en andere onderwijsinstellingen (BaO en SO). Wees erbij en neem pen, papier en waarom ook geen Oost-Indische inkt mee!

Het Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018 introduceert een kader voor lokale samenwerkingsinitiatieven tussen academies en scholen voor basisonderwijs of secundair onderwijs of instellingen hoger onderwijs. De Vlaamse Regering trekt hiervoor ook de nodige projectmiddelen uit: per goedgekeurd lokaal samenwerkingsinitiatief ontvangt een academie jaarlijks een puntenenveloppe lestijden en een werkingsbudget. De samenwerkingsinitiatieven dienen hiervoor uiteraard aan een aantal voorwaarden te voldoen.

De aanvragen voor de lokale samenwerkingsinitiatieven voor het schooljaar 2019-2020 dienen uiterlijk op 1 maart 2019 te worden ingediend. De opvolging ervan wordt ingebed binnen 'Kunstkuur'.

Het nieuwe online platform Kunstkuur gaat in januari 2019 online. Door gebruik te maken van het nieuwe platform is er weinig planlast bij de aanvraag en de opvolging van de initiatieven. Kunstkuur zal ook een inspiratietoolbox bevatten, waarmee ideeën kunnen worden opgedaan om nieuwe projecten vorm te geven.

Tijdens de studiedag op 14 december 2018 worden de voorwaarden waaraan een project moet voldoen toegelicht en de modaliteiten van Kunstkuur voorgesteld. We belichten ook een aantal lopende initiatieven en goede praktijken. De voormiddag wordt afgesloten met een netwerklunch.

9.30 – 10.00 u.

Bistro

Ontvangst met koffie en ontbijt

10.00 – 11.45 u.

 

 

Zaal Leonie

 

 

Samenwerkingsinitiatieven / Kunstkuur

Rozemie Smissaert en Katrien Van Iseghem

projectmedewerkers Kunstkuur, departement onderwijs en vorming

11.45 – 12.30 u.

Zaal Leonie

 Ronde tafel & lopende initiatieven

12.30 – 14.00 u.

Bistro

 Netwerklunch

 

Doelgroep:  directeurs GO! academies