Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
10-10-2018

Last call voor nascholingen

Elke week zetten we de nascholingen in de kijker die er snel aankomen en waar er nog plaatsjes vrij zijn. Snel beslissen is dus de boodschap. Gelukkig is er keuze genoeg.

Omgaan met verschillen in je klas – Ik differentieer in het VWO.

Tijdens deze module word je ondergedompeld in de differentiatie in het volwassenonderwijs. Zowel de voorbeelden als de aanpak zijn verbonden aan dit bruisend thema.

Deze nascholing voor docenten moderne vreemde talen in het volwassenenonderwijs kan ook op maat naar jouw school of instelling gebracht worden. De sessie in het huis van het GO! gaat door op 21 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Burn-out van personeelsleden voorkomen

In deze vorming wordt aandacht gegeven aan de positie van de leidinggevende, de organisatie van de school en de zorg voor het personeel. En ook aan hoe de dynamiek werkt waardoor je energie verliest en in een burn-out terecht kan komen.

Je krijgt inzicht in wat een burn-out precies is: het ontstaan en de gevolgen ervan. Want als leidinggevende ben je goed geplaatst om de eerste signalen van  burn-out te herkennen en te bespreken met personeelsleden.

Daarnaast krijg je tips over hoe je een burn-out kan voorkomen of het verloop van een burn-outproces kan onderbreken. Deze nascholing gaat door op 21 november, maar kan ook op maat aangevraagd worden.

Meer info en inschrijvingen

 

Jouw team leiden van A tot Z, teamcoaching

Iedereen is overtuigd van het belang én de invloed van goed leiderschap. Goede leiders zijn in staat om anderen te stimuleren en te inspireren, mee te krijgen in verandering. Daarmee dragen ze bij tot een klimaat van betrokkenheid en motivatie binnen de school. En op deze manier verbeteren zij ook het welzijn en de resultaten. Deze vorming is een meerwaarde voor iedereen die teams begeleidt of aanstuurt.

Deze nascholing duurt 2 dagen, de eerste sessie is op 30 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Waarderend en oplossingsgericht coachen

De Oplossingsgerichte Methode of 'Solution Focus' is een effectieve manier van converseren, waarbij de aandacht gaat naar wat gewenst wordt en wat er kan gedaan worden om dat te bereiken.

Tijdens deze vorming ondervind je de kracht van de waarderende houding, ontdek je het verschil tussen probleem- en oplossingsgericht werken en leer je de voornaamste oplossingsgerichte coachingtechnieken toepassen.

De eerste sessie van deze tweedaagse nascholing vind plaats op 16 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Aanvangsbegeleiding nieuwe en beginnende leerkrachten Nederlands

In het laatste decennium heeft onderzoek eenduidig gewezen op het sterke verband tussen de kwaliteit van leerkrachten en leerwinst bij leerlingen. In deze tweedaagse workshop – waarvan de eerste dag in het eerste semester en de tweede dag in het tweede semester plaatsvindt – ga je interactief aan de slag met collega's om de antwoorden op bovenstaande vragen te ontdekken. Je kan ervaringen delen en jezelf trainen in differentiëren, alle aspecten van het leerplan ontdekken en nog veel meer… Alles is erop gericht jou te versterken in jouw eerste jaren voor de klas.

Deze sessie is gericht op startende leerkrachten Nederlands en gaat door op 7 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Nederlands, geïntegreerde taaltaken

In deze nascholing ontdek je mogelijkheden om, vertrekkend van jouw lesonderdelen, tot een aanpak te komen die de leerlingen taakgericht aan de slag doet gaan.

Je daagt ze uit om de belangrijkste leerstof productief te gebruiken in een nieuwe situatie. Je zet stappen om de leerlingen geïntegreerd hun vaardigheden te doen inzetten. Daardoor krijg je meer te zien van wat je leerlingen kunnen en van wat ze nog aan ondersteuning nodig hebben. 

Deze sessie is bedoeld voor leerkrachten Nederlands uit het secundair onderwijs: A-stroom, 2e en 3e graad aso/tso/kso en vindt plaats op 9 november.

Meer info en inschrijvingen

 

DBSO: netwerkdagen winkelbediende

In de voorgaande schooljaren is er via netwerking intensief ingezet op het concept "opdrachtfiche", het vertalen van de doelstellingen uit de opleidingenstructuur naar concrete lesdoelen, het uitwerken van een leerlijn, het bepalen van evaluatiemethodieken, het uitwerken van evaluatiecriteria… Met deze verworven kennis en vaardigheden zijn de leraren in de diverse centra aan de slag gegaan om het didactisch materiaal verder te concretiseren en te ontwikkelen.

De bedoeling van deze netwerkdag is om de verdere realisaties te bespreken en didactisch materiaal, ideeën… uit te wisselen met de collega's.

Deze opleiding is specifiek voor leerkrachten van DBSO-opleidingen winkelbediende, aanvuller, kassier, verkoper. Deze nascholing gaat door op 14 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Servicedocument alfabetisering: een gedocumenteerd stappenplan

'Leren lezen is een mensenrecht.' Jongeren die nog niet kunnen lezen of schrijven in de moedertaal worden onder begeleiding van leraren in de OKAN-klassen gealfabetiseerd en krijgen zo kansen op onderwijs. Via een gedocumenteerd stappenplan volgens drie opeenvolgende fasen, leer je hoe je in de OKAN- en alfaklassen analfabete jongeren tussen 12 en 18 jaar kunt ondersteunen.

Deze opleiding voor gevorderde leraren in OKAN-klassen, die werken met analfabete nieuwkomers vindt plaats op 15 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Nodo+ als hefboom voor taalgericht vakonderwijs in de (vervolg)school

Nodo staat voor Nederlands Op De Opleidingsvloer. Oorspronkelijk was het een taalcoachingstraject binnen de beroepsopleiding van de VDAB  (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling). Het doel was om de instructeurs de nodige competenties bij te brengen om laagtaalvaardige cursisten goed te kunnen begeleiden. Wij bekijken eerst wat Nodo+ precies inhoudt, dan bepalen wij de succesfactoren en bespreken de werking samen met collega's die het in de school hebben georganiseerd.

De doelgroep voor deze nascholing bestaat uit vervolgschoolcoaches SO of OKAN. Deze gaat door op 19 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Agressie stopzetten

Hoe ga je om met situaties van agressie tussen leerlingen? Vlieg je er als een pitbull tussen of sla je helemaal tilt? Je gebruikt persoonlijke ervaringen en eigen casussen en je oefent vooral heel veel. Je gaat naar huis met handige tools om agressie in al zijn facetten stop te zetten.

De nascholing gaat door op 5 november, maar wordt ook begin volgend jaar nog eens herhaald.

Meer info en inschrijvingen

 

Nieuwe Autoriteit

Leerlingen die het moeilijk hebben om gezag te aanvaarden, gedragen zich soms alsof ze op zoek zijn naar een school of klas zonder regels. Maar net zij kunnen tot rust komen als ze beseffen dat de volwassenen in hun omgeving vastbesloten zijn om het niet op te geven met hen. Lesgever David Herpoelaert, psycholoog en docent aan de Karel de Grote-Hogeschool, legt uit hoe je de principes van Nieuwe Autoriteit kunt toepassen in de context van onderwijs. Een must voor leidinggevenden, leraren en opvoeders die op zoek zijn naar een pedagogiek die hen ondersteunt in een houding van 'waakzame zorg'.

Deze nascholing bestaat uit een algemene introductiedag, en 4 verdiepingsdagen. De introductiedag gaat door op 4 november, maar wordt later dit jaar nog eens gegeven, waardoor je ook later kan inspringen.

Meer info en inschrijvingen

 

Autisme: 2-daagse voor het regulier onderwijs

Leerlingen met autisme zijn visuele denkers. Inspelend op die sterkte bieden we hen best een duidelijke en heldere leeromgeving aan. het visualiseren van tijd, ruimte, opdrachten en sociale situaties zorgt ervoor dat zij tot de essentie komen van het schoolse gebeuren: leren en zich ontwikkelen.

De eerste dag van deze tweedelige nascholing is op 8 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Activerende werkvormen in het SO

Als je op zoek bent naar manieren om in je lessen rekening te houden met de mogelijkheden van al je leerlingen, kunnen activerende werkvormen een oplossing zijn.

Jongeren zelf aan de slag laten gaan, motiveert hen. Bovendien bieden de werkvormen extra mogelijkheden om taal op verschillende manieren in te zetten, om te werken vanuit leerstijlen en om de aanwezige diversiteit optimaal te benutten.

In de nascholing probeer je de werkvormen zelf uit: van de meest eenvoudige tot meer complexe. Je bekijkt kritisch de mogelijkheden en beperkingen van verschillende werkvormen. Doelstellingen, ervaringen van leerlingen en leraar, de beschikbare tijd en ruimte bepalen immers alle mee de keuze van de werkvorm.

Deze nascholing vindt plaats op 9 november.

Meer info en inschrijvingen

 

PI Handelingsplanmatig werken in type 3 in het BuO

We bespreken de principes die ten grondslag liggen aan de verschillende fasen van handelingsplanning specifiek binnen het type 3-onderwijs. Het doel is inzicht en eerste toepassingen van deze principes. In een vervolgtraject op de school werken we dan verder aan de concretisering. Dit netwerk is een combinatie van inhouden bespreken en collegiale visitatie.

Het eerste deel van deze opleiding gaat van start op 9 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Yoga voor kinderen - Groeien naar lichaams- en zelfbewustzijn

Als kleuters en kinderen op jonge leeftijd yoga, meditatie en ontspanningstechnieken ontdekken, maken ze op een bewuste en natuurlijke manier opnieuw contact met zichzelf en leren ze spelenderwijs hun groeimomenten, talenten en lichaam kennen.  Dit komt hun zelfbeeld en de sfeer in de klasgroep ten goede.

Deze nascholing bestaat uit twee sessies op 2 halve dagen, de eerste sessie is op 12 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Communiceren bij conflicten

Conflicten geweldloos oplossen vraagt sterke communicatieve vaardigheden. Als leerkracht wil je dat leerlingen op een correcte manier contact maken met elkaar en met volwassenen. Ook werkgevers verwachten dat leerlingen goed kunnen omgaan met toekomstige collega's en klanten. Een leerling die leert bemiddelen versterkt deze vaardigheden en heeft daardoor een grote troef in handen op de werkvloer. Jij leert tijdens deze nascholing hoe je zelf beter kan communiceren bij conflicten en hoe je dat kan aanleren aan je leerlingen.

Deze nascholing kan gevolgd worden na een andere module, na een pedagogische studiedag of als persoonlijke verdiepingssessie. De sessie gaat door op 12 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Omgaan met conflicten

Soms lijkt een conflict zich tussen twee ruziemakers af te spelen tot je de hele situatie analyseert. Niet alleen leerlingen en leerkrachten nemen verschillende standpunten in, ook ouders zitten soms mee in het kluwen. Vanuit een concrete case leer je in deze nascholing zicht te krijgen op conflicten. Van daaruit verken je de grenzen tot waar bemiddeling mogelijk is.

Je kan deze dag volgen na een pedagogische studiedag peer mediation, als extra inoefening voor een lopend project in je school of als voorproefje op de andere modules. De nascholing vindt plaats op 13 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Smartschool: LeerlingenVolgSysteem

Het leerlingvolgsysteem (LVS) wordt vaak te statisch gebruikt. De enorme mogelijkheden van deze module ter ondersteunign van de leerlingenbegeleiding zijn vaak te weinig gekend. Tijdens deze sessie worden de geheimen van het LVS uit de doeken gedaan aan de hand van praktische voorbeelden. Je gaat na deze sessie niet naar huis met een kant-en-klaar LVS. Je beschikt wél over een stevige basis om een efficiënt LVS op te bouwen of eventueel te hervormen.

Deze nascholing bestaat uit 2 delen. Het eerste deel start op 16 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Relaxed voor de klas - 10- tot 14-jarigen/14-18 jarigen

Wat doe je als een leerling voortdurend onderbreekt, een raar gezicht trekt wanneer je iets wil zeggen of andere kinderen stoort met geluidjes? Het is maar een greep uit dagdagelijkse klassituaties. In deze workshop pakken we zowel oorzaken als gevolgen van gedrag aan. Vanuit jouw levensechte situaties en oefeningen vinden we een helder antwoord om weer ontspannen voor de klas te staan.

Deze nascholing bedoeld voor leraren uit de 3e graad BaO, en eerste graad SO; en  leraren van Tienerscholen vindt plaats op oktober.

Meer info en inschrijvingen

Deze nascholing wordt ook gegeven voor 14-18-jarigen, die gaat door 16 november

Meer info en inschrijvingen

 

Yoga voor jongeren - Groeien naar lichaams- en zelfbewustzijn

Schoolse prestaties, maar ook het leven in onze 'snelle maatschappij' met tv, pc, buitenschoolse activiteiten, enz... kunnen ervoor zorgen dat kinderen het contact met zichzelf en hun lichaam uit het oog verliezen. Dit kan leiden tot concentratieproblemen, faalangst, boosheid, agressief gedrag, slaapstoornissen, en lichamelijke klachten n neerslachtige gevoelens….

Als tieners yoga, meditatie en ontspanningstechnieken ontdekken, maken ze op een bewuste en natuurlijke manier opnieuw contact met zichzelf en leren ze hun groeimomenten en talenten herkennen.  Dit komt hun zelfbeeld en de sfeer in de klasgroep ten goede.

Deze nascholing bestaat uit twee sessies op 2 halve dagen. De eerste halve dag gaat door op 16 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Barsten in de weerstand

Wat betekent weerstand? Het gedrag dat op weerstand duidt, kunnen herkaderen. Hoe kan je doorheen de communicatie over weerstand nog doelen bepalen voor jezelf? Hoe kan je de leraar zichzelf laten bijsturen naar een positiever doel? Deze, en nog zo veel meer vragen komen aan bod in deze opleiding.

Deze nascholing is bedoeld voor ondersteuners en vindt plaats op 18 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Anderstalige nieuwkomers: geen apart verhaal

In dit professionaliseringsinitiatief (PI) krijg je tools aangereikt om schoolbreed aan de slag te gaan met anderstalige nieuwkomers.

Samen bekijken we hoe je je school AN-vriendelijk kan maken. Je leert je school bekijken door de bril van anderstalige nieuwkomers en hun ouders. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we hoe je een veilige omgeving kan creëren en hoe je goed kan communiceren met het kind en zijn ouders. Je leert breed kijken naar anderstalige nieuwkomers en krijgt tools aangereikt om vanuit hun talenten structureel en doelgericht aan de slag te gaan, zowel in een gewone klas als in een AN-klas.

Meer info en inschrijvingen

 

De zorgcoördinator als coach – Uitbreidingsmodule zorgcoördinatoren BaO

Coaching is een krachtig instrument om leerprocessen te faciliteren bij je team en je collega's. Door inzicht in het eigen functioneren kan je als leerkracht niet alleen de resultaten verbeteren, maar ook de onderlinge communicatie en samenwerking in het schoolteam.

Deze tweedaagse is gericht op de ontwikkeling van sterke professionals. Het eerste deel gaat van start op 20 november.

Meer info en inschrijvingen

 

Het 4 lademodel: sanctiebeleid in het SO

Gedragsproblemen van leerlingen komen minder voor in scholen met een helder sanctiebeleid en een positief schoolklimaat. Het 4 lademodel is een instrument om aan beide basisvoorwaarden te werken.

De basis van het 4 lademodel is een lege structuur die elk schoolteam voor zichzelf invult. Het gaat om een indeling van overtredingen in 4 gesloten categorieën volgens de objectieve criteria 'ernst' en 'frequentie'. Het team legt gezamenlijk vast welke overtredingen boven of onder de lijn van de ernst liggen. Het 'gewicht' van een overtreding hangt niet af van toevallige omstandigheden, van emoties van personeelsleden of van de intentie van de overtreder.

Tijdens de nascholing leert een schoolteam op een pedagogische studiedag of personeelsvergadering om overtredingen in te delen volgens hun objectief gewicht en om die te verbinden met passende signalen en maatregelen. Er worden afspraken gemaakt over hoe de lades praktisch gevuld en toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Meer info en inschrijvingen

 

Werken aan welbevinden bij jongeren dankzij positieve motivatie

Leerlingen motiveren is belangrijk in het onderwijs. Het aantal leerlingen met motivatieproblemen groeit en hen ondersteunen en stimuleren vormt een grote uitdaging voor leraren. We hebben van nature nog te veel de neiging om situaties te problematiseren terwijl het voor menselijke groei veel effectiever is om aandacht te besteden aan positieve ervaringen.

In deze sessie staan we stil bij de vraag hoe we onze leerlingen zo positief mogelijk motiveren opdat hun ervaringen met het onderwijs gelukkig en bevredigend zijn. Activiteiten die invloed hebben op de leerprestaties worden gecombineerd met activiteiten gericht op het ontwikkelen van welbevinden.

Meer info en inschrijvingen

LO: bewegend leren in de kleuterklas

Lichamelijke opvoeding beperkt zich niet tot de lessen LO. Tijdens bewegingsmomenten in de klas kan een leraar heel wat leuke en uitdagende bewegingsopdrachten voorzien.

Je ontdekt concrete voorbeelden en praktische oefeningen in deze sessie en leert hoe je in de klas bewegingsdoelen en persoonsdoelen uit het leerplan LO kunt realiseren met kleuters.

Meer info en inschrijvingen