Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
13-06-2018

Werkvelddeskundigen gezocht om nieuwe educatieve graduaats- en masteropleidingen te beoordelen

Vanaf het academiejaar 2019-2020 komen er educatieve graduaats- en masteropleidingen. Beide zijn nieuw en moeten daarom als een toets nieuwe opleiding worden beoordeeld door een commissie van experten. Daarvoor worden nu werkvelddeskundigen gezocht.

Vanaf het academiejaar 2019-2020 zullen in Vlaanderen educatieve graduaatsopleidingen en educatieve masteropleidingen worden aangeboden. De educatieve graduaatsopleidingen worden aangeboden door Vlaamse hogescholen en richten zich op studenten met nuttige beroepservaring die leraar wensen te worden. De educatieve masteropleidingen worden ingericht door de Schools of Arts en de universiteiten in Vlaanderen. De bestaande specifieke lerarenopleidingen worden vanaf dan vervangen door educatieve masteropleidingen. Het opleidingsprogramma van de educatieve master vormt een geïntegreerd geheel van leraarschap, vakdidactiek en vakinhoudelijke competenties en kennis.

Beide educatieve opleidingen zijn formeel nieuwe opleidingen en moeten daarom als een toets nieuwe opleiding (TNO) worden beoordeeld. Deze TNO’s zullen worden uitgevoerd door een commissie van experten, waaronder een onderwijskundige, een internationaal deskundige, een werkvelddeskundige en een student. Voor deze TNO’s is de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) nog op zoek naar werkvelddeskundigen.

De werkvelddeskundige beschikt over een goed overzicht van de eisen die het beroepenveld stelt aan de afgestudeerden, bijvoorbeeld door prominente betrokkenheid bij scholen of CVO’s of een leidinggevende positie bij een grote of kenmerkende werkgever.

Meer informatie over het profiel en het aanmelden vind je hieronder.

Profiel

We zoeken mensen die ervaring hebben in het nabije verleden of heden met wat concreet verwacht wordt van de afgestudeerden van educatieve graduaatsopleidingen of educatieve masters. Het kan gaan om directeurs, pedagogische begeleiders of elke ander profiel waarbij aangetoonde ervaring met leraars praktijkvakken, leraars 2de en 3de graad SO of gelijkaardig in CVO’s kan worden aangetoond. We zoeken ook heel specifiek mensen van voorgaand beschreven profiel die te maken hebben met kunsten. We zoeken mensen die bereid zijn deze ervaring ten dienste te stellen van het beoordelen van nieuwe opleidingen.

Vergoeding & beschikbaarheid

De TNOs vinden plaats in de periode medio oktober 2018 – februari 2019 en worden ingepland op basis van beschikbaarheid van zowel de instelling als de commissieleden.

Er is een vergoeding beschikbaar en de reiskosten worden terugbetaald.

Aanmelden of vraag?

Ben je – of ken je – een deskundige die aan het onderstaand profiel voldoet? Dan ben je van harte uitgenodigd contact op te nemen met 

Lina Fernandes - l.fernandes@nvao.net
of 
Liza Kozlowska - l.kozlowska@nvao.net