Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
30-03-2018

GO! kiest nieuwe leden Raad GO!

Het GO! stelt op 1 januari 2019 een nieuwe Raad van het GO! samen voor de komende vier jaar. De Raad van het GO bepaalt de strategische visie van het net, bewaakt de kwaliteit en verdedigt de belangen van het net. Dit alles geïnspireerd door ons pedagogisch project.

Bij het GO! vinden we het belangrijk dat  leerlingen, ouders, personeelsleden, directeurs en andere partners samen school maken. We willen bovendien dat de samenleving, in al haar aspecten, in zijn structuren weerspiegeld wordt. Daarom kan iedereen die geen onverenigbare functie uitoefent zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de Raad GO!.

De Raad van het GO! telt vijftien leden. Vijf leden worden rechtstreeks verkozen door de ouders en de gecoöpteerden uit de schoolraden, vijf leden worden rechtstreeks verkozen door de personeelsleden uit de schoolraden en de directeurs. Vijf leden worden aangeduid uit de Vlaamse hogescholen en universiteiten.

Het GO! verwacht dat alle verkozen leden meewerken aan onze toekomstvisie. Verfrissende ideeën uit andere sectoren dan het onderwijs zijn een troef!

  • Ken je iemand die begeesterd is door de GO! waarden en die zich verder wil engageren? Bezorg hem of haar dan deze oproep! Hiervoor kun je deze flyer gebruiken.

  • Kandideren kan door het kandideringsformulier ten laatste op 1 juni 2018 samen met je motivatie te bezorgen aan de voorzitter van het kiesbureau.

Voor meer informatie kan je terecht bij het secretariaat van het kiesbureau via het mailadres verkiezingraad@g-o.be.

Het volledige kiesreglement vind je www.g-o.be/verkiezingraad