Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
26-03-2018

Rookverbod 24 op 24 en 7 op 7

Vanaf volgend schooljaar verandert het rookverbod in scholen. Het rookverbod wordt algemeen en uitgebreid naar 24u op 24u en 7 dagen op 7. Het verbod zal gelden voor iedereen die een school betreedt: personeel, leerlingen en bezoekers.

Er bestaat nu een volledig rookverbod in scholen van het basis- en secundair onderwijs, in de centra voor leerlingenbegeleiding in gesloten plaatsen en, tussen 6u30 en 18u30, op open plaatsen (zoals de speelplaats) en bij extra-murosactiviteiten. Vanaf volgend schooljaar verandert dat. Het rookverbod wordt algemeen en uitgebreid naar 24u op 24u en 7 dagen op 7. Er geldt m.a.w. een absoluut en permanent rookverbod op het hele domein. Het verbod zal gelden voor iedereen die een school betreedt: personeel, leerlingen en bezoekers. Het is dus belangrijk dat je als school goede afspraken maakt. 

Voor wie?

Het rookverbod geldt in de vestigingsplaatsen van scholen voor basis-en secundair onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding, internaten en tehuizen en academies voor deeltijds kunstonderwijs. Het geldt voor al wie gebruik maakt van dat domein (een CVO bijvoorbeeld dat in hetzelfde gebouw ook een lesplaats heeft, of gelijk welke derde, wat ook de activiteiten zijn die hij er uitoefent: ook een lokale vereniging dus die er een lokaal afhuurt of arbeiders die er herstelwerkzaamheden uitvoeren).

Erkenningsvoorwaarde 

Scholen in het basis- en het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding moeten een rookbeleid voeren om erkend te kunnen worden of blijven. Ook een academie van het deeltijds kunstonderwijs moet een rookbeleid voeren om erkend te kunnen worden of blijven. Dit impliceert dat het rookverbod kenbaar wordt gemaakt en gehandhaafd wordt en dat de naleving ervan wordt gecontroleerd en overtreders worden gesanctioneerd, conform het eigen sanctiebeleid dat in het arbeidsreglement en het schoolreglement is opgenomen. 

Ondersteuning

De nieuwe rookreglementering werd al aangepast in de modellen van schoolreglement. Om het rookbeleid op school kenbaar te maken en te voldoen aan de erkenningsvoorwaarde, verspreidde het GO! in het verleden al de rookpanelen zoals op de foto. Het Vlaams Instituut Gezond Leven (partnerorganisatie van het GO!) ontwikkelt materialen die scholen vanaf volgend schooljaar zullen ondersteunen. Scholen(groepen) die nood hebben aan vorming, kunnen dit signaleren via gezondheid@g-o.be. Ook met vragen kan je daar terecht.