Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
07-03-2018

Kortfilm in de klas

Kortfilms zijn ideaal om te werken aan de beeldgeletterdheid van je leerlingen en heel handig: film en bespreking passen netjes binnen één lesuur! JEF bundelt films voor verschillende leeftijdscategorieën en voorziet telkens een lesfiche.

Met een online kortfilmkanaal op Vimeo biedt JEF leerkrachten een laagdrempelig aanbod van kortfilms aan die ze kunnen integreren in hun lespraktijk. Leerkrachten kunnen de film downloaden en projecteren via het whiteboard in de klas. Bij elke kortfilm wordt een educatieve lesfiche uitgewerkt waarmee leerkrachten aan de slag kunnen voor de bespreking van de kortfilm in de klas.

In de lesfiche wordt aandacht besteed aan de belangrijkste (maatschappelijke) thema’s van de film en het creatieproces. De lesfiche focust enerzijds op filmanalyse en -reflectie en reikt anderzijds actieve (meer creatieve en technische) opdrachten aan, zodat leerkrachten op de verschillende competenties met betrekking tot beeldgeletterdheid en mediawijsheid kunnen werken.

Bij de selectie van de films speelt JEF in op actuele en relevante thema’s die aansluiten op de leerdoelen en vakoverschrijdende eindtermen. Vlaamse producties en en titels met filmische troeven overwegen in het aanbod.

Benieuwd? Bezoek het kortfilmkanaal hier.

Wie is JEF?

JEF wil van kinder- en jeugdfilm een evidentie maken. De actieve beleving van jeugdfilm ontwikkelt immers het maatschappelijk bewustzijn, engagement en empathisch vermogen van kinderen en jongeren. Deze vaardigheden zijn cruciaal in deze multimediale en snel veranderende samenleving. JEF maakt daartoe kinder- en jeugdfilm beschikbaar voor vertoners en zichtbaar en toegankelijk voor een breed en divers publiek in onderwijs en vrije tijd.

JEF is de nieuwe organisatie die in januari 2017 ontstaan is uit de fusie van Lessen in het donker, Het Jeugdfilmfestival en Jekino.