Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
30-06-2017

Globaal infrastructuurbeleid

De school van de toekomst is een inspirerende, innovatieve en kwaliteitsvolle leeromgeving. Maar een deel van onze leerlingen, cursisten en medewerkers vertoeft nog in verouderde schoolgebouwen. Met een globaal infrastructuurbeleid wil het GO! niet blijven stilstaan maar richting geven aan de toekomst.
De middelen dekken al jarenlang de torenhoge noden niet. Met een globaal infrastructuurbeleid wil het GO! niet blijven stilstaan maar richting geven aan de toekomst. Het is een zoektocht tussen ambitie en realiteitszin: het realiseren van het PPGO! staat centraal maar tegelijkertijd ontwikkelt het GO! een kritische reflex om tot een haalbaar beheer van het patrimonium te komen.

Het GO! zet in op het bereiken van drie doelstellingen:
  • de schoolgebouwen van het GO! helpen het PPGO! actief mee uitdragen en realiseren;
  • het GO! waarborgt voor elke leerling, cursist en medewerker een basiskwaliteit in zijn schoolgebouwen;
  • het GO! patrimonium is afgestemd op de behoeften van het GO!, het is dus niet te groot en niet te klein.

    infografiek_globaal_infrastructuurplan.png

Hier vind je de volledige visietekst 'Globaal infrastructuurplan'.