Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
03-06-2017

Inspelen op de meertalige realiteit in het GO!

Een groeiend aantal lerenden heeft een andere moedertaal dan het Standaardnederlands. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Lerenden met een andere moedertaal hebben gewoon een andere beginsituatie. Een positieve attitude tegenover meertaligheid is niet enkel een must om te kunnen functioneren in een superdiverse maatschappij, maar overstijgt dit functionele nut.

Een groeiend aantal lerenden heeft een andere moedertaal dan het Standaardnederlands. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Lerenden met een andere moedertaal hebben gewoon een andere beginsituatie.

Vanuit deze groeigedachte zijn functioneel veeltalig leren, het erkennen van de identiteit van lerenden en het streven naar een positief partnerschap met alle onderwijsbetrokkenen richtinggevende elementen. Een positieve attitude tegenover meertaligheid is niet enkel een must om te kunnen functioneren in een superdiverse maatschappij, maar overstijgt dit functionele nut.

Meertaligheid omarmen is zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen, doet grenzen vervagen en maakt het wereldbeeld van alle lerenden in het GO! rijker. Op die manier creëren scholen verbinding en interculturele dialoog en zetten ze een belangrijke stap richting actief burgerschap. Het GO! beschouwt deze visie als realiseerbaar. De krachtlijnen van een beleid dat op deze visie gestoeld is, worden in deze visietekst uitgewerkt.

De volledige visietekst vind je hier.