Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
09-12-2016

Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs niet zomaar een randgegeven voor een beperkte groep leerlingen, het is een richtinggevend principe om over de kwaliteit van ons onderwijs na te denken en om een kwalitatieve onderwijsloopbaan voor elke leerling te realiseren. Het GO! wil mee bouwen aan een inclusieve samenleving en gaat uit van de verbondenheid tussen mensen om met verschillen om te gaan.

In een samenleving die verandert en diversifieert is een verregaande mentaliteitswijziging nodig. Ons pedagogisch project is een leidraad waarin gelijke kansen voor iedereen en samen leren samenleven onze belangrijkste maatschappelijke opdrachten zijn. Precies daarom is inclusief onderwijs niet zomaar een randgegeven voor een beperkte groep leerlingen, maar wel een richtinggevend principe om over de kwaliteit van ons onderwijs na te denken en om een kwalitatieve onderwijsloopbaan voor elke leerling te realiseren. Het GO! wil mee bouwen aan een inclusieve samenleving en gaat uit van de verbondenheid tussen mensen om met verschillen om te gaan.

Deze benadering betekent dat we moeten groeien naar een flexibel onderwijsmodel met een brede, open en inclusieve schoolomgeving waarin we tegemoet moeten komen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van elke leerling. Hiervoor moeten we verbindingen maken tussen een pedagogisch-didactische visie, leerlinggerichte dienstverlening, infrastructuur en het inrichten van de beschikbare ruimte.

De groei naar inclusie is een proces op lange termijn en zal in fases verlopen. Het impliceert een cultuuromslag die enkel geleidelijk vorm kan krijgen. Toch doen er zich vandaag al opportuniteiten voor, binnen en buiten de contouren van het M-decreet, om bouwstenen te leggen voor inclusief onderwijs.

De volledige visietekst 'Inclusief onderwijs' vind je hier. 

Antwoorden op enkele veelgestelde vragen over inclusie vind je hier.