Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
28-12-2016

STEM

STEM staat voor 'Science, Technology, Engineering & Mathematics'. Het is een koepelbegrip met veel dimensies: het wordt gebruikt om te verwijzen naar inhouden, structuren (vakken, leergebieden, studierichtingen en domeinen) zowel als naar aspecten van didactiek en benadering van deze vakken en inhouden.

Onze visie op  STEM is gebaseerd op het STEM-kader van de overheid (november 2015), maar legt natuurlijk eigen accenten op basis van het PPGO! en past perfect in onze overkoepelende visie op leren. Wij zetten in op het brede maatschappelijke belang van STEM. Iedereen is gebaat met STEM-geletterdheid. STEM-onderwijs richt zich op het gericht onderzoeken en globaal ontwikkelen.

Het GO! streeft naar STEM-geletterdheid bij alle leerlingen. Wat we daaronder verstaan en hoe je dat met je leerlingen bereikt, wordt in deze visietekst beschreven.

Het uiteindelijke doel is dat scholen een STEM-beleid ontwikkelen dat niet alleen rekening houdt met de GO! visie op leren maar ook met de cultuur, de structuur, de systemen en de betrokken personen (personeelsleden én leerlingen) binnen hun eigen muren.

Je vindt hier de volledige visietekst 'STEM'.

Bij deze visietekst horen ook twee documenten waarin je vindt hoe de scholen de visie in praktijk kunnen brengen. Een bijlage voor het basisonderwijs en een bijlage voor het secndair onderwijs