Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
30-10-2015

Het lerarenberoep

Het GO! heeft een duidelijke visie op de schoolorganisatie van de toekomst: de kernopdrachten van het onderwijs worden het best afgebakend en de school wordt het best georganiseerd op basis van teamwerking. Met aanvangsbegeleiding en werkzekerheid voor startende leraren, voortdurende professionalisering en de ontwikkeling van een loopbaanladder.

Het GO! heeft een duidelijke visie op de schoolorganisatie van de toekomst: de kernopdrachten van het onderwijs worden het best afgebakend en de school wordt het best georganiseerd op basis van teamwerking. De kernopdrachten vormen de essentie van wat mag verwacht worden van scholen die onze kinderen voorbereiden op de toekomst en op de samenleving. De kernopdrachten worden opgenomen door directeurs met een hoog beleidvoerend vermogen en een sterk onderwijskundig leiderschap en door - grotendeels zelfsturende - teams die verantwoordelijk zijn voor een leerlingengroep die ze verschillende jaren begeleiden.

Hoe dan ook gaan we daarbij uit van leraren die maatschappelijk geëngageerd in het leven staan en binnen het GO! hun beroep invulling geven op basis van de principes en de waarden van het PPGO!. Inspirerend werken, differentiëren, flexibiliteit, zin voor kwaliteit, openstaan voor diversiteit, netwerken, e.d. zijn voor het GO! belangrijke aspecten van het lerarenberoep.

In het laatste deel wordt beschreven hoe de lerarenloopbaan er in de toekomst moet uitzien. Aanvangsbegeleiding en werkzekerheid voor startende leerkrachten, het ontwikkelen van een loopbaanladder, professionalisering, e.d. moeten elke leerkracht in staat stellen om de school(organisatie) van de toekomst mee te helpen realiseren.

Hier vind je de volledige tekst van de visietekst 'Het lerarenberoep'.