Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-01-2016

Actief burgerschap

Het GO! wil zijn leerlingen maximaal voorbereiden om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook actief mee vorm te geven. Deze visie vormt het kader bij de manier waarop we leerlingen kunnen vormen tot actieve, mondige en kritische burgers die zich verbonden voelen met onze samenleving.

Het GO! wil zijn leerlingen maximaal voorbereiden om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook actief mee vorm te geven. Die opdracht is belangrijker dan ooit, nu onze geglobaliseerde samenleving voortdurend in verandering is door zowel technologische evoluties als toenemende diversiteit. Deze visie vormt het kader bij de manier waarop we leerlingen kunnen vormen tot actieve, mondige en kritische burgers die zich verbonden voelen met onze samenleving.

In het PPGO! krijgt actief burgerschap een centrale plaats om het 'Samen leren samenleven' concreet waar te maken. Neutraliteit is daarbij ons uitgangspunt, omdat het een voorwaarde is om het samenleven op grond van gelijkwaardigheid mogelijk te maken. Gelijkwaardigheid is een voorwaarde om het democratisch samenleven vorm te geven.

Deze visietekst wil duidelijk maken wat wij onder actief burgerschap verstaan en waarom wij het zo belangrijk vinden dat onze scholen hier versterkt mee aan de slag te gaan. We geven aan hoe ze dat kunnen doen, in alle onderwijsniveaus. Burgerschapseducatie verdient een expliciete plaats in het curriculum, maar moet tegelijk ook impliciet en geïntegreerd aan bod komen in heel het schoolgebeuren.  

2017 staat bij het GO! in het teken van actief burgerschap.

Hier vind je de volledige visietekst 'Actief burgerschap'.

Bij de visietekst horen ook een "Situering van het actief burgerschap binnen beleid en onderzoek" en een "Plan van aanpak". Die vind je onder de rubriek 'Actief burgerschap in het GO!' op GO! pro.