Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
17-01-2017

Akkoord Vlaamse regering 13/1/2017 over modernisering secundair onderwijs

Op vrijdag 13 januari 2017 kwam de Vlaamse regering in het dossier rond de modernisering SO tot een akkoord over het studieaanbod in de tweede en de derde graad. Het GO! is hierin teleurgesteld maar blijft zijn visie verdedigen om gelijke onderwijskansen te realiseren, sociale ongelijkheid tegen te gaan en het watervaleffect en vroegtijdig en ongekwalificeerd schoolverlaten te counteren.

​Op vrijdag 13 januari 2017 kwam de Vlaamse regering in het dossier rond de modernisering SO tot een akkoord over het studieaanbod in de tweede en de derde graad. Het akkoord wordt als een addendum aan de conceptnota's van mei 2016 toegevoegd. Er werd ook een voorstel geformuleerd voor basisopties in het tweede leerjaar van de eerste graad.

Er komen 8 studiedomeinen in plaats van de bestaande 29 studiegebieden in de tweede en de derde graad. De acht domeinen zijn taal en cultuur, STEM, kunst en creatie, land- en tuinbouw, economie en organisatie, maatschappij en welzijn, sport, en voeding en horeca.

Het GO! is teleurgesteld in het bereikte akkoord. De onderwijsvormen ASO, TSO, BSO en KSO blijven behouden. De ASO-richtingen krijgen een uitdrukkelijk domeinoverschrijdend karakter. Dit staat haaks op het concept van de matrix.

Er komt ook geen uitgestelde en getrapte studiekeuze. Die is nodig om zittenblijven, ongekwalificeerde uitstroom en het watervaleffect tegen te gaan, en die knelpunten aanpakken was nochtans het vooropgestelde doel.

De strikte scheiding in de matrix tussen de opleidingen BSO en BuSO OV3 is volgens het GO! niet zinvol. Beide bereiden voor op dezelfde reguliere arbeidsmarkt, een gemiste kans om een stap naar inclusie te zetten.

De vrijblijvendheid waarmee scholen met deze hervorming zullen kunnen omgaan blijft een probleem. Dit zal het alvast voor ouders moeilijk maken om te weten in welke school hun kind zal terechtkomen.

Via o.a. de Vlaamse onderwijsraad kan er nu advies gegeven worden op dit addendum. Wij blijven alvast onze visie verdedigen om onze doelen te realiseren: het realiseren gelijke onderwijskansen en het tegengaan van sociale ongelijkheid, het watervaleffect en vroegtijdig en ongekwalificeerd schoolverlaten tegengaan.

Er zijn al heel wat maatregelen uit het masterplan SO in uitvoering. En hoe de matrix er uiteindelijk ook zal uitzien, wij blijven samen met jullie werken aan een kwalitatieve invulling van het secundair onderwijs zodat elke leerling er een plek vindt en zijn talenten kan ontdekken en ontplooien.

Omdat leerlingen, ouders, schoolteams en directies rechtstreeks betrokken zijn bij deze modernisering, is het belangrijk dat iedereen goed en correct geïnformeerd wordt over wat er tijdens deze legislatuur nog zal gebeuren. Op deze pagina op GO! pro bundelen we daarom alle relevante informatie en kan er ook steeds contact opgenomen worden met de collega's binnen de centrale diensten die dit dossier opvolgen.