Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
03-07-2015

Werkplekleren

In deze visietekst wordt eerst uiteengezet hoe het begrip 'werkplekleren' in het GO! wordt ingevuld en welke opportuniteiten werkplekleren in beroepsgerichte opleidingen biedt. Vervolgens belichten we de opportuniteiten van een leerweg in beroepsgerichte opleidingen die 'leren op school' en 'leren op de werkvloer' als evenwaardige componenten omvat, het zogenaamde 'duaal leren'.

Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het 'Masterplan hervorming SO' goed. Een multidisciplinair team binnen de centrale diensten van het GO! analyseerde dit plan en schreef als reactie daarop een draagvlaktekst onder de titel: 'Het GO! en het secundair onderwijs van de toekomst', die in het najaar van 2013 extern verspreid werd.

In het verlengde van deze draagvlaktekst worden binnen de centrale diensten verschillende visieteksten ontwikkeld. De visietekst 'Werkplekleren' is daar een van. De Raad GO! keurde in dit verband inmiddels ook twee andere visieteksten goed: 'Een structuur voor het secundair onderwijs in scholen(gemeenschappen)' en 'Onderwijsloopbaanbegeleiding'.

Hier vind je de volledige visietekst 'Werkplekleren'.