Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-11-2012

Sociale mix

Deze visietekst geeft aan hoe de overheid en de scholen zelf in de toekomst actief kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van sociale mix op school.

De visie van het GO! over ‘sociale mix’ focust op een dubbel doel: enerzijds een ‘betere’ of ‘meer evenwichtige’ samenstelling binnen alle scholen en anderzijds een ‘betere’ of ‘meer evenwichtige’ samenstelling binnen de school zelf. Daardoor wijkt de definitie (in brede zin) die het GO! aan de term geeft, enigszins af van wat gangbaar is.

Een strikter inschrijvingsbeleid dat de vrije schoolkeuze van ouders beperkt tot de keuze voor een net (en niet meer voor een school), is een van de noodzakelijke acties daartoe.

Een van de sterktes van het GO! is dat het streven naar sociale mix perfect samenvalt met het pedagogisch project van het GO! (PPGO!) en het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs. Kwaliteitsvol onderwijs kun je maar waarborgen als je ruimte geeft aan diverse meningen en zienswijzen op school. Sociale mix kan daartoe bijdragen.

Hier vind je de volledige visie 'Sociale mix'.