Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-07-2015

Radicalisering

Het fenomeen 'radicalisering' is al enige tijd erg actueel in onze samenleving. Dit blijft niet zonder gevolgen in onze scholen. Met deze visietekst wil het GO! duidelijk maken hoe het tegen dit fenomeen aankijkt en op welke manier scholen hun verantwoordelijkheid hierin kunnen opnemen.

​Het vertrek van jonge mensen richting oorlogsgebied roept heel wat vragen en bezorgdheden op bij het onderwijzend personeel, in de eerste plaats bij scholen die er van nabij mee geconfronteerd worden, maar ook bij andere, die via de media de berichtgeving daarover horen en bezorgd zijn om het welzijn van de hun toevertrouwde leerlingen. In de maatschappelijke discussies wordt het onderwijs bovendien naar voren geschoven als een belangrijke hefboom om dit fenomeen te helpen voorkomen en aanpakken.

Met deze visietekst wil het GO! duidelijk maken hoe het tegen dit fenomeen aankijkt en op welke manier scholen hun verantwoordelijkheid hierin kunnen opnemen. Met achtergrondinformatie over radicalisering en een concreet ondersteuningsaanbod willen we de scholen en de CLB's ook de nodige kennis, vaardigheden en attitudes aanreiken om met deze problematiek om te gaan. Op die manier hopen we een antwoord te bieden op de zogenaamde 'handelingsverlegenheid' die soms bij opvoeders wordt vastgesteld.

Het belang van actief burgerschap en het positief omgaan met diversiteit wordt hier in de verf gezet. We willen scholen sensibiliseren en motiveren om hier versterkt op in te zetten en zo de dreigende polarisatie in onze samenleving tegen te gaan. De school kan niet alle maatschappelijke problemen en onrechtvaardigheden oplossen, maar ze kan wel de haar toevertrouwde leerlingen een warme omgeving en maximale ontplooiingskansen bieden.

Het mag duidelijk zijn dat het onderwijs deze complexe problematiek niet alleen kan oplossen. Zowel voor de preventie als voor de aanpak van radicalisering is samenwerking met partners essentieel. Schoolteams die zich gesteund weten door een netwerk uit de lokale gemeenschap, verhogen ook de verbondenheid met de leerlingen en hun omgeving.

Hier vind je de volledige visietekst 'Radicalisering'.

Het GO! biedt ook nascholingen en ondersteuning aan rond dit thema. Meer informatie daarover vind je hier.