Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-05-2014

Participatie van leerlingen in het GO!

Samen school maken mag geen holle slogan zijn. Het GO! wil dat er in elke school een waarachtig en participatief klas- en schoolklimaat heerst waar alle leerlingen inspraak kunnen hebben. Bij het tot stand komen van dit participatief klimaat wordt het hele schoolteam betrokken.

De participatie van leerlingen wordt binnen het GO! begrepen als een democratisch proces; leerlingen worden actief betrokken bij de besluitvorming in en over het onderwijs.

De leerlingenraad en de schoolraad - dat zijn de formele participatieorganen in de school waarbinnen leerlingen opgenomen zijn - kunnen niet goed functioneren zonder een participatief schoolklimaat.

Participatie vindt plaats in wederzijds respect en vertrouwen en op basis van gelijkwaardigheid. Bij de samenstelling van formele participatieorganen willen GO! scholen een spiegel zijn van de maatschappij en zorgen zij er expliciet voor dat kansengroepen vertegenwoordigd zijn.

Hier vind je de volledige visietekst 'Participatie van leerlingen in het GO!'.