Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
03-07-2015

Onderwijsloopbaanbegeleiding

We zien onderwijsloopbaanbegeleiding als een proces dat zich afspeelt binnen het hele onderwijscurriculum, waaraan systematisch en geregeld aandacht wordt geschonken als een vast onderdeel van de leerlingbegeleiding.

Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het 'Masterplan Hervorming' goed. Een multidisciplinair team binnen de centrale diensten van het GO! analyseerde dit plan en schreef als reactie daarop een draagvlaktekst onder de titel: 'Het GO! en het secundair onderwijs van de toekomst', die in het najaar van 2013 extern verspreid werd.

In het verlengde van deze draagvlaktekst worden binnen de centrale diensten verschillende visieteksten ontwikkeld. De visietekst 'Onderwijsloopbaanbegeleiding' is daar een van. De Raad GO! keurde in dit verband inmiddels ook twee andere visieteksten goed: 'Een structuur voor het secundair onderwijs in scholen(gemeenschappen)' en 'Werkplekleren'.

De visietekst 'Onderwijsloopbaanbegeleiding' gaat uit van centrale elementen in de benadering van dit concept. Cruciaal is de ontwikkelingsgerichte benadering, waarbij we de leerling ondersteunen en begeleiden zodat hij zelfstandig keuzes kan maken. We zien dit als een proces, dat zich afspeelt binnen het hele onderwijscurriculum, waaraan systematisch en geregeld aandacht wordt geschonken als een vast onderdeel van de leerlingbegeleiding.

Onderwijsloopbaanbegeleiding moet geïntegreerd worden in de klas- en schoolwerking en alle actoren moeten erbij betrokken en op elkaar afgestemd zijn.

Een goed OLB-beleid, ten slotte, maakt maximalisatie van gelijke kansen mogelijk voor alle leerlingen, als het rekening houdt met contextuele factoren en als het talent- en competentiegericht wordt aangepakt.

Hier vind je de volledige visietekst 'Onderwijsloopbaanbegeleiding'.