Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-01-2013

Naar een gelijkgerichte visie en aanpak van het talenbeleid binnen het GO!

Een talenbeleid wil onderwijsresultaten verbeteren en het leerrendement van alle leerders verhogen. Als gevolg daarvan verhoogt het de kansen, niet alleen in het onderwijs maar ook in het toekomstige leven, werkt het emancipatorisch en faciliteert het sociale mobiliteit.

​Deze visietekst moet bijdragen tot een gelijkgerichte ondersteuning op het gebied van talenbeleid binnen de pedagogische begeleidingsdienst. We vertrekken daarbij vanuit een constructivistische, competentie ontwikkelende en

taalontwikkelende visie op leren. We kiezen daarenboven voor een integraal talenbeleid. Talenbeleid beperkt zich niet tot het vak Nederlands en het vreemdetalenonderwijs. Het moet voor ons een deel zijn van een ruime onderwijskundige beleidsvisie van de school.

Hier vind je de volledige visietekst 'Naar een gelijkgerichte visie en aanpak van het talenbeleid binnen het GO!'.