Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
30-07-2015

Het volwassenenonderwijs in de toekomst

Het volwassenenonderwijs is voor het GO! een onontbeerlijke schakel in het realiseren van zijn missie. De in de Beleidsnota Onderwijs 2014-2019 geuite beleidsintenties met betrekking tot het volwassenenonderwijs zetten het volwassenenonderwijs onder druk en scherpen de behoefte aan visiebepaling voor het volwassenenonderwijs van het GO! uitdrukkelijk aan.

​In deze visietekst wordt het maatschappelijke belang van het volwassenenonderwijs en de invulling die het GO! hieraan wenst te geven geëxpliciteerd. De tekst reikt een aantal hefbomen en te ondernemen acties aan opdat het GO! zijn opdracht zou kunnen realiseren. De hefbomen zitten vervat in de optimalisering van het landschap, het realiseren van verticale en horizontale verbindingen, de financiering, de infrastructuur, het personeel, de ondersteuning, de externe en interne kwaliteitscontrole en het opleidingsaanbod.

Hier vind je de volledige visietekst 'Het volwassenenonderwijs in de toekomst'.

In het verlengde van deze visietekst keurde de Raad GO! een standpuntnota goed over de plaats (in het 'landschap lerarenopleiders') van de specifieke lerarenopleiding georganiseerd door de centra voor volwassenenonderwijs van het GO!.

Hier vind je de standpuntennota 'De plaats van de specifieke lerarenopleiding georganiseerd door de centra voor volwassenenonderwijs van het GO!'.