Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-05-2013

Het GO! internaatsaanbod van de toekomst

In het kader van de visie van het GO! op de brede open school willen wij evolueren naar een internaatopvang die voldoet aan de eisen van de huidige samenleving. Zowel de pedagogische als de gezinsondersteunende functie moeten optimaal zijn.

De visietekst focust op:

  • een geactualiseerde missie van de internaten, waarbij de bepalingen over de vrije keuze en de neutraliteit expliciet een plaats krijgen;
  • de verankering van de internaten in de lokale context;
  • een hedendaagse benadering van de infrastructuur;
  • de bepalingen van het Kinderrechtenverdrag d.d. 2 september 1990;
  • een duidelijke positionering en profilering van de internaten gewoon en buitengewoon onderwijs binnen het onderwijslandschap;
  • een inclusieve visie op de maatschappij, cf. het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;
  • het waarborgen van gelijke onderwijskansen.

Hier vind je de volledige visietekst 'Het GO! internaatsaanbod van de toekomst'.