Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-10-2013

Het GO! en het secundair onderwijs van de toekomst + nota: Uitbouw toekomstige eerste graad SO

Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Masterplan hervorming SO goed. Een multidisciplinair team binnen de centrale diensten van het GO! analyseerde dit plan en schreef als reactie daarop een draagvlaktekst onder de titel: Het GO! en het secundair onderwijs van de toekomst. Op 8 december 2017 is daar nog de nota Uitbouw toekomstige eerste graad SO aan toegevoegd.

​Hier vind je de volledige draagvlaktekst 'Het GO! en het secundair onderwijs van de toekomst'.

In december 2017 besliste de Vlaamse Regering om de implementatie van het decreet modernisering SO te verschuiven naar 1 september 2019. 

Addendum: GO! nota 8 december 2017 - Uitbouw toekomstige eerste graad secundair onderwijs.

uitbouweerstegraad_c.png