Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
30-10-2015

Het deeltijds kunstonderwijs in de toekomst

Deze visietekst reikt een aantal hefbomen en te ondernemen acties aan waarmee het GO! zijn opdracht via het deeltijds kunstonderwijs zou kunnen waarmaken. Komen aan bod: een aangepaste financiering, een inhoudelijke modernisering van de einddoelen en evaluatiemethodieken en een actualisering van de opleidingsstructuur en het aanbod in het DKO.

​Voor het GO! is het ook heel belangrijk dat de samenwerking tussen het deeltijds kunstonderwijs en het kleuter- en leerplichtonderwijs structureel verankerd wordt. Deze structurele samenwerking situeren we in eerste instantie binnen de GO! scholengroep.

Hier vind je de volledige visietekst 'Het deeltijds kunstonderwijs in de toekomst'.