Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-09-2012

Evalueren in het secundair onderwijs

Iedereen die werk wil maken van een kwalitatief evaluatiebeleid op school vindt hier de sleutels om dat doel te bereiken. Om tot een coherent evaluatiebeleid te komen, moet men namelijk weten wat men onder ‘evalueren’ verstaat, waarom men evalueert, wat men evalueert, wanneer men evalueert en wie evalueert.

De Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! heeft deze visie op evalueren ontwikkeld om aan alle secundaire scholen van het GO! gelijkgerichte ondersteuning te kunnen bieden.

Iedereen die werk wil maken van een kwalitatief evaluatiebeleid op school vindt hier de sleutels om dat doel te bereiken. Om tot een coherent evaluatiebeleid te komen, moet men namelijk weten wat men onder ‘evalueren’ verstaat, waarom men evalueert, wat men evalueert, wanneer men evalueert en wie evalueert.

Ten slotte beschrijft deze visietekst de verschillende kenmerken die de kwaliteit van een doelmatige en billijke evaluatie uitmaken.

Hier vind je de volledige visietekst 'Evalueren in het secundair onderwijs'.