Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
03-07-2015

Een structuur voor het secundair onderwijs in scholen(gemeenschappen)

Het GO! omschrijft hierin hoe de structuur van het secundair onderwijs er zou moeten uitzien als het eenmaal gemoderniseerd is, evenals de doelstellingen die het GO! zich daarbij stelt, zowel voor de (ver)brede 1e graad als voor de 2e en 3e graad.

Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Masterplan hervorming SO goed. Een multidisciplinair  team binnen de centrale diensten van het GO! analyseerde dit plan en schreef als reactie daarop een draagvlaktekst onder de titel: Het GO! en het secundair onderwijs van de toekomst, die in het najaar van 2013 extern verspreid werd.

In het verlengde van deze draagvlaktekst worden binnen de centrale diensten verschillende visieteksten ontwikkeld. De visietekst 'Een structuur voor het secundair onderwijs in scholen(gemeenschappen)' is daar een van. De Raad GO! keurde in dit verband inmiddels ook twee andere visieteksten goed: 'Onderwijsloopbaanbegeleiding'. en 'Werkplekleren'.

Volgens het GO! moet de 1e graad zijn oriënterende functie ten volle kunnen waarmaken en  daarom pleiten we voor een reorganisatie van de basisopties en beroepenvelden. In de basisvorming moeten alle sleutelcompetenties aan bod komen. Eén basisoptie of één beroepenveld moet de nodige informatie en advies opleveren over de domeinen in de 2e en 3e graad en moet samen met de vakken uit de basisvorming informatie en adviesgeven over de positie op het continuüm in de matrix. Het GO! acht het aangewezen om zowel een A- als een B-stroom in één school te organiseren.

Voor de 2e en 3e graad geeft het GO! de voorkeur aan domein- en campusscholen.

Hier vind je de volledige visietekst 'Een structuur voor het secundair onderwijs in scholen(gemeenschappen'.